BiSL Next – Activiteiten domain Improvement

Er is deze week een uitwerking gemaakt van de activiteiten binnen het domain Improvement. In het boek BiSL Next – in uitvoering zijn de activiteiten per perspective terug te vinden. Op deze site is een thematische uitwerking gemaakt waardoor wat eenvoudiger is te zien welke activiteiten aan elkaar zijn gerelateerd. Klik hier voor de uitwerking…

BiSL Next – De volledige termenlijst

BiSL Next kent, net als frameworks zoals ITIL, ASL, maar ook Scrum en noem ze allemaal maar op, bepaalde termen. En termen, daar wordt nog wel eens op neergekeken. Vooral als iemand ze moet kennen om een examen te halen is een diepe zucht te horen. Toch, termen zijn er niet voor niets. Termen zorgen…

BiSL Next – Het domain Operation nader bekeken

Het domain Operation binnen BiSL Next omvat, zoals de naam al doet vermoeden, het runnen van de bestaande informatievoorziening. Binnen BiSL Next wordt het domain uitgewerkt in vier perspectieven; business, data, service en technology. Elk perspectief omvat vervolgens een aantal onderwerpen, activiteiten en producten. Op zichzelf geeft deze aanpak een heldere werkwijze en elk perspectief…

BiSL Next – Toepassing in de praktijk

In Nederland bestaan bedrijven die zelf software ontwikkelen. Soms in samenwerking met externe bedrijven, soms geheel intern. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was dat heel gewoon. Ook bedrijven met maar een paar honderd werknemers hadden in die tijd een eigen afdeling IT met daarbinnen een groep softwareontwikkelaars. Er was immers…

BiSL Next – 2e editie Engelstalige boek

In februari 2017 verscheen het boek “BiSL Next – A Framework for Business Information Management”, de eerste publicatie op het gebied van BiSL Next. Onlangs, release in augustus 2018, is de tweede editie verschenen. Wat zijn de verschillen? Wel, voor het geval u de eerste versie heeft en zich al zorgen begint te maken; niet…

BiSL Next – Perspectives. Een korte samenvatting.

In navolging van de korte samenvatting van de vier domains (domeinen) in BiSL Next zijn nu ook de vier perspectives (perspectieven) kort uitgewerkt. De vier perspectives zijn achtereenvolgens: Business Data Service Technology Op een aparte pagina is een korte samenvatting van deze perspectives te vinden. De relatie met de domains wordt hier ook weer gelegd.

BiSL Next – Domains. Een korte samenvatting.

Binnen BiSL Next zijn een viertal domains (domeinen) beschreven op basis waarvan het model verder wordt uitgewerkt. Het zijn achtereenvolgens: Governance Strategy Improvement Operation Op een aparte pagina  is een korte samenvatting van deze domains te vinden zodat u snel op de hoogte bent van de essentie en toepassingsmogelijkheden hiervan.