Hierbij enige tips om de slaagkans voor het EXIN-examen te verhogen.

1. Onderschat BiSL niet! De grootste faalfactor bij het examen is onderschatting. BiSL is in principe niet erg moeilijk, maar toch staat er voor het examen 60 studie-uren. De cursustijd gaat daar vanaf, en als u flinke praktijkervaring heeft mag u er gerust nog eens 10 uur aftrekken. Maar er resteert dan niet voor niets nog een behoorlijk aantal uren om het cursusboek te bestuderen.

2. Neem de EXIN Preparation guide door De EXIN Preparation guide geeft een goed inzicht in het examen. Zowel de inhoud als de onderwerpen waar het meest de nadruk op ligt als de relatie met het cursusmateriaal zijn hierin te vinden. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de domains Improvement en Operation totaal 50% van het examen omvatten. Ook de termenlijst is goed bruikbaar om te testen hoever uw kennis strekt: kent u van elke term de betekenis?

3. Vragen goed lezen EXIN kent een lange traditie van vragen zodanig formuleren dat u op het verkeerde been wordt gezet als u de stof niet voldoende beheerst. Maar ook al is dat wel het geval, het blijft oppassen.

4. Meerkeuzevragen – Van de 3 of 4 antwoordalternatieven zijn er in het algemeen 1 of 2 onzinnig, 1 komt dicht in de buurt en natuurlijk is er maar 1 de juiste. Door de echt foute meteen te schrappen komt u sneller tot het juiste antwoord.
– Het kan zijn dat er 2 antwoordalternatieven goed zijn, hoewel dat tegenwoordig bij het EXIN zoveel mogelijk wordt voorkomen. Maar er is er dan toch maar 1 de beste, en dat is dus ook het gewenste antwoord.
– Laat geen vragen onbeantwoord. Weet u een vraag echt niet, gok dan altijd. U krijgt geen strafpunten voor foute antwoorden.

5. Neem de tijd Voor de 40 vragen heeft u 60 minuten de tijd, dit is ruim voldoende.

6. Terminologie BiSL kent een aantal termen, waarvan u de betekenis moet kennen en ook in welk proces de termen thuishoren. In de exameneisen van het EXIN staan ze op een rij. Een aantal vragen op het examen zijn pure kennisvragen. Overigens kan het best zo zijn dat de term die bij de ene vraag wordt gevraagd, bij een vraag verderop is terug te vinden….

7. Ken het BiSL-schema en teken het zelf bij de start van het examen BiSL kent één schema waarin alle drivers, domeinen en perspectieven zijn terug te vinden. Nogal wat examenvragen gaan feitelijk over dit schema: de drivers, perspectives, domains en hun samenhang. Zorg dat u dit schema gewoon goed kent en teken het voordat u begint aan het examen. U kunt er vervolgens bij elke examenvraag gebruik van maken.

8. De domeinperspectieven – In BiSL worden alle domeinen uitgewerkt aan de hand van de perspectieven. Zorg dat u van elk domeinperspectief de activiteiten en producten goed kent. Ook het verband tussen de domeinen is van belang.

9. Doe het EXIN-voorbeeldexamen – Het voorbeeldexamen geeft een goede indruk van hoe het examen zal verlopen. Doe het examen pas als u de stof naar uw eigen gevoel voldoende beheerst. En niet spieken tussendoor natuurlijk…

10. Bedenk eerst zelf het antwoord – Een goede methode om multiplechoice vragen te beantwoorden is om na lezing van de vraag eerst zelf het antwoord te bedenken en dan pas het juiste antwoord uit te kiezen. Het kost meer tijd, maar geeft meer zekerheid. Hebt u toevallig de vraag niet goed gelezen of begrepen, dan zal het u opvallen dat geen van de gegeven antwoorden bij uw zelf bedachte antwoord past. En dat is een heel waardevol signaal!

11. Bekijk alle antwoorden – U herkent het vast; na lezing van de vraag leest u bij antwoord B het naar uw mening juiste antwoord. B dus! Naar C en D kijkt u niet meer. Toch is het zinvol ook C en D te lezen: al leest u daar inderdaad volstrekte onzin, dan geeft dat extra zekerheid omtrent het juiste antwoord.

12. Moeilijke vragen overslaan – Komt u een vraag tegen waar u werkelijk geen idee hebt van het antwoord, of waarbij u heel erg twijfelt, sla deze dan even over. Door de makkelijke vragen eerst te doen groeit uw vertrouwen. Daarna is er ruim de tijd voor de moeilijke.

13. Alle vragen beantwoord? Controleer aan het eind nauwgezet of alle vragen zijn beantwoord. Weet u op een vraag werkelijk geen antwoord, doe dan een gok. Maar ga dan eerst omgekeerd te werk: welk van de antwoorden is het zeker niet? De kans dat u goed gokt neemt daardoor aanzienlijk toe. Er worden geen strafpunten gegeven voor foutieve antwoorden, dus in het uiterste geval random gokken schaadt het resultaat niet.

14. Neem de reistijd ruim – Doet u examen in een van de examencentra van EXIN, neem dan ruim de tijd voor de reis erheen. Gestrest aan het examen beginnen omdat u maar net op tijd bent is natuurlijk niet bevorderlijk voor de resultaten. Neem daarom een ruime marge in de benodigde reistijd. Na aanvang van het examen wordt u niet meer toegelaten.

15. Kom uitgerust – Een examen is niet iets ‘als klusje tussendoor’. Neem vooraf de nodige rust, slaap goed en probeer andere belangrijke zaken even opzij te zetten. Tip: Na het examen is het wel zo aardig letterlijk de tijd te hebben om na te genieten van de geleverde prestatie.

16. Toch gezakt? Bij de proefexamens kon u al nagaan bij welke processen uw zwakke punten zaten. Dat geldt tegenwoordig ook voor het echte examen, U krijgt via een zogenaamd Coaching rapport te zien in welk gebied u de meeste fouten hebt gemaakt. Wacht niet te lang met een herkansing: uw kennis zakt weg en u moet extra veel moeite doen om dit weer op te halen.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan