Hieronder wordt ingezoomd op de activiteiten van het domain Governance. Deze worden in BiSL Next aan de hand van perspectives uitgewerkt. Dat is mooi, maar aan de andere kant ook lastig omdat daardoor de ordening van activiteiten wat verwarrend kan overkomen. Op deze pagina worden eerst de activiteiten uit de verschillende perspectives uit het boek “BiSL Next in uitvoering” herhaald en daarna thematisch gegroepeerd. Die thematische ordening vinden veel mensen heel verhelderend en hopelijk helpt het u ook.

1. De activiteiten zoals beschreven in het boek “BiSL Next in uitvoering”:

Activiteiten Business governance:

 • Bepalen van het beleid voor de informatievoorziening;
 • Valideren en verifiëren of het bedrijfsbeleid wordt gevolgd bij het ontwikkelen van programma’s en projecten;
 • Bepalen van het beleid op het gebied van standaardisatie;
 • Opstellen van kwaliteitsdoelen voor BIM en voor de informatiesystemen en –services op basis van het gedefinieerde beleid;
 • Erop toezien dat informatiesystemen en –services voldoen aan het verwachte kwaliteitsniveau;
 • Opstellen van een beleid voor kennismanagement.

Activiteiten Data governance:

 • Toewijzen van gegevenseigenaren;
 • Opstellen van beleid voor management van masterdata en metadata;
 • Opstellen van beleid voor de uitwisseling van gegevens tussen partners in de informatieketen;
 • Bewaken of het beleid ten aanzien van het uitwisselen van gegevens wordt gevolgd;
 • Opstellen van beleid voor informatiebeveiliging en beveiliging van privacygevoelige gegevens;
 • Criteria vaststellen voor het Identity and access-beleid op organisatiebreed niveau;
 • Opstellen en bewaken navolging Identity and access-beleid;
 • Installeren van een Data governance-comité.

Activiteiten Service governance:

 • Mede vaststellen van de relaties van BIM met de gebruikersorganisatie, IT-leveranciers en informatieketenpartners;
 • Opstellen van een sourcing-beleid en een leveranciersbeleid;
 • Deelnemen aan topoverleg over de inkoop van informatieservices met externe partners;
 • Deelnemen aan overleg over fusies en overnames.

Activiteiten Technology governance:

 • Inventariseren en onderzoeken van nieuwe technologie;
 • Onderzoeken van de kansen, bedreigingen en risico’s van de invoering van nieuwe technologie;
 • Opstellen, evalueren en borgen van technologiebeleid;
 • Opstellen van richtlijnen voor via het internet geleverde diensten;
 • Onderzoeken wat de gevolgen zijn van nieuwe ontwikkelingen, zoals het Internet of Things, en nagaan of deze de privacy en bescherming van persoonsgegevens voldoende waarborgen;
 • Vaststellen of het communicatiebeleid aangepast moet worden als gevolg van het gebruik van nieuwe technologie.

NB. In het boek BiSL Next – in uitvoering worden bovengenoemde activiteiten soms nog verder onderverdeeld in deelactiviteiten.

Hoewel alle activiteiten op zichzelf heel logisch zijn, vinden veel mensen het lastig hier echt grip op te krijgen. Daarom worden hieronder alle genoemde activiteiten thematisch gegroepeerd.

2. Alle activiteiten gegroepeerd op thema:

Onderzoek

 • Inventariseren en onderzoeken van nieuwe technologie;
 • Onderzoeken van de kansen, bedreigingen en risico’s van de invoering van nieuwe technologie;
 • Onderzoeken wat de gevolgen zijn van nieuwe ontwikkelingen, zoals het Internet of Things, en nagaan of deze de privacy en bescherming van persoonsgegevens voldoende waarborgen.

Opstellen beleid / richtlijnen

 • Bepalen van het beleid voor de informatievoorziening;
 • Opstellen, evalueren en borgen van technologiebeleid;
 • Opstellen van richtlijnen voor via het internet geleverde diensten;
 • Bepalen van het beleid op het gebied van standaardisatie;
 • Opstellen van beleid voor management van masterdata en metadata;
 • Opstellen van beleid voor de uitwisseling van gegevens tussen partners in de informatieketen;
 • Opstellen van beleid voor informatiebeveiliging en beveiliging van privacygevoelige gegevens;
 • Opstellen Identity and access-beleid;
 • Vaststellen of het communicatiebeleid aangepast moet worden als gevolg van het gebruik van nieuwe technologie;
 • Opstellen van een sourcing-beleid en een leveranciersbeleid;
 • Opstellen van een beleid voor kennismanagement.

Overleg

 • Deelnemen aan topoverleg over de inkoop van informatieservices met externe partners;
 • Deelnemen aan overleg over fusies en overnames.

Bepalen relaties

 • Mede vaststellen van de relaties van BIM met de gebruikersorganisatie, IT-leveranciers en informatieketenpartners;

Controle

 • Erop toezien dat informatiesystemen en –services voldoen aan het verwachte kwaliteitsniveau;
 • Bewaken of het beleid ten aanzien van het uitwisselen van gegevens wordt gevolgd;
 • Bewaken navolging Identity and access-beleid;

Bepalen doelen

 • Opstellen van kwaliteitsdoelen voor BIM en voor de informatiesystemen en –services op basis van het gedefinieerde beleid.

Opstellen normen

 • Criteria vaststellen voor het Identity and access-beleid op organisatiebreed niveau.

Validatie

 • Valideren en verifiëren of het bedrijfsbeleid wordt gevolgd bij het ontwikkelen van programma’s en projecten;
 • Opstellen van kwaliteitsdoelen voor BIM en voor de informatiesystemen en –services op basis van het gedefinieerde beleid.

Organisatie

 • Toewijzen van gegevenseigenaren;
 • Installeren van een Data governance-comité.

3. En nu?

Spreekt deze thematische ordening u meer aan? Natuurlijk kunt u naar believen bovengenoemde groepen samenvoegen of verder uitsplitsen. Maar hopelijk heeft u op een simpele manier veel meer grip op het domain Governance binnen BiSL Next gekregen. Elke activiteit wordt in het boek “BiSL Next in uitvoering” verder uitgewerkt en op deze site zullen over de onderdelen specifieke uitwerkingen worden geplaatst.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan