In het functionele domein worden heel veel verschillende taken uitgevoerd. Daartoe zijn een aantal rollen benoemd die voor de uitvoering van al die taken kunnen zorgdragen.

Standaard rollen

De drie meest voorkomende, min of meer “standaard” rollen zijn:

 • Key-user (Super user, kerngebruiker, senior user, IT-aanspreekpunt, IT-contactpersoon)
 • Functioneel beheerder (Functioneel specialist, functioneel engineer, functioneel applicatiebeheerder)
 • Informatiemanager (I-adviseur, business informatiemanager)

Aanvullende rollen

Maar onderstaande rollen kunnen zeker ook nuttig zijn en delen van het functionele takenpakket voor hun rekening nemen. Vaak zijn het specialisaties op de hierboven genoemde rollen en hier en daar zijn ze aanvullend:

 • Materiedeskundige
 • BIM-teamleider
 • Corporate informatiemanager
 • Chief Information Manager (CIO)
 • Projectmanager
 • Change manager (Wijzigingenbeheerder)
 • Transitiemanager
 • Informatiearchitect
 • Informatieanalist/business analist/data analist
 • Requirements engineer
 • Product owner
 • Portfoliomanager
 • Productmanager
 • Acceptatietester
 • Acceptatietestcoördinator
 • Helpdeskmedewerker/eerstelijns ondersteuner
 • Documentaire informatievoorziening (DIV) expert
 • Gegevensbeheerder (Data steward)
 • Data administrator
 • BI expert
 • Data scientist
 • Chief Information Security Officer (CISO)
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Eigenaar: systeemeigenaar/proceseigenaar/producteigenaar/gegevenseigenaar
 • Contractmanager
 • Riskmanager
 • Service manager
 • Service level manager

Invulling rollen

Al met al zijn er dus behoorlijk wat rollen/functies die taken op functioneel terrein kunnen uitvoeren. Het overzicht kan daardoor makkelijk verloren gaan en met name gebruikers zien door de bomen het bos niet meer. Welke aanvliegroute is het best om hier orde in te scheppen?

 1. Ga als eerste met behulp van een model als BiSL in kaart brengen welke functionele taken bij uw organisatie van toepassing zijn en welke niet of bij een externe partij worden uitgevoerd;
 2. Maak een inventarisatie van personen met rollen en functies die functioneel kunnen worden ingezet. Let op; het gaat er hier niet om of zij fulltime of niet kunnen worden ingezet;
 3. Maak een match tussen 1 en 2;
 4. Ga rekenen of de uitvoering van de taken realistisch is; is er voldoende capaciteit, kennis en kunde beschikbaar om het gehele takenpakket op voldoende niveau uit te voeren? Of moet er toch worden gesnoeid?
 5. Doe eventueel aanpassingen;
 6. Kijk na enige tijd hoe de werkelijke gang van zaken is en doe eventueel verdere aanpassingen. Blijf flexibel!

Voorbeeld rolbeschrijvingen

U kunt natuurlijk alles zelf verzinnen, maar in het boek ‘BISL Next in uitvoering’ zijn van diverse rollen beschrijvingen opgenomen. Ook in de eerste versie van BiSL zijn enkele rolbeschrijvingen te vinden die nog steeds van nut kunnen zijn. U kunt ze op de website www.bisl.nl vinden, maar ze zijn hieronder rechtstreeks te downloaden:

Rolbeschrijving medewerker functionele supportdesk

Rolbeschrijving_functioneel_beheerder_v3

Rolbeschrijving informatiemanager

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan