In BiSL Next worden vier perspectives benoemd. Deze perspectieven geven een bepaalde “view” op elk van de beschreven domains (domeinen), waardoor een bepaalde uitwerking kan worden gemaakt. De domainperspectives vormen binnen BiSL Next de kern van de uitwerking van het model. De vier perspectives zijn achtereenvolgens:

Business perspective

In het business perspective wordt naar de informatievoorziening gekeken vanuit de bedrijfsprocessen en bedrijfsonderdelen van de organisatie. Dit perspectief is, net als alle andere perspectieven, voor alle domains van belang en wordt daarom uitgewerkt in:

 • Business Governance
 • Business Strategy
 • Business Improvement
 • Business Operation

Data perspective

In het Data perspective wordt ingezoomd op de eisen die door de business aan data worden gesteld en de kwaliteit van de data. Naast de functionaliteit die door de informatievoorziening wordt geboden is juiste, actuele, volledige data voor een organisatie van groot belang. Steeds meer data wordt opgeslagen in digitale en geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde systemen. Daarnaast worden er ook in de buitenwereld steeds meer eisen gesteld aan data en hoe een organisatie ermee omgaat (security, privacy, AVG). Tot slot worden over organisaties heen steeds vaker gegevens uitgewisseld wat het belang van de juistheid ervan verder vergroot. Dit perspectief wordt verder uitgewerkt in:

 • Data Governance
 • Data Strategy
 • Data Improvement
 • Data Operation

Service perspective

In het Service perspective wordt de dienstverlening rondom de informatiesystemen onder de loep genomen. Immers, de gebruikersorganisatie wil niet alleen de kale informatiesystemen, maar ook ondersteuning, advies op bijvoorbeeld het gebied aan aanpassingen, sourcing-beleid, bewaking etc.. Dit perspectief wordt uitgewerkt in:

 • Service Governance
 • Service Strategy
 • Service Improvement
 • Service Operation

Technology perspective

Uiteindelijk speelt bij de realisatie van informatiesystemen technologie een belangrijke rol en daarom moet business-informatiemanagement zich daar ook intensief mee bezighouden. Natuurlijk wordt hier nauw samengewerkt met de IT-leveranciers, maar keuzes op technologie gebied hebben rechtstreeks gevolgen voor het gebruik van de informatieservices door de gebruikers. Dit perspectief wordt uitgewerkt in:

 • Technology Governance
 • Technology Strategy
 • Technology Improvement
 • Technology Operation

Integratie van de verschillende perspectives

Niet in BiSL Next uitgewerkt, maar in de praktijk wel noodzakelijk, is de integratie tussen de verschillende perspectives. Je kunt bijvoorbeeld het domain Operation natuurlijk vanuit verschillende perspectives bezien en uitwerken. Dat heeft ook waarde en is ook zinvol. Maar in de praktijk moeten er, uit welke invalshoek je het ook bekijkt, gewoon calls worden opgelost. Daarvoor is een integratie van de verschillende perspectives nodig waardoor één, samenhangende set activiteiten ontstaat waarmee het domain Operation in de praktijk kan worden gebruikt.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan