Bij schouwing gaat de functioneel specialist bij de gebruikers langs om de werkelijke uitvoering van hun werk te controleren. De functioneel specialist kan tips geven om de werkwijze verder te verbeteren. In geval van ongewenste werkwijzen kan worden ingegrepen. Hoewel de focus moet liggen op verbetering, moet dus ook niet worden geaarzeld in te grijpen bij onjuistheden.

Een neveneffect van schouwing is dat de drempel voor gebruikers om contact te krijgen met de functioneel specialisten laag is en dat daaruit de nodige concrete verbeteringen kunnen voortvloeien. Door middel van schouwing is het mogelijk op de werkvloer ‘de vinger aan de functionele pols te houden’.

Overigens lijkt de aanpak van schouwing wel op die van het zogenaamde “floor walking” waarbij functioneel beheerders en key-users op de werkvloer aanwezig zijn om vragen, fouten etc. meteen op te lossen. Grootste verschil is dat floor walking een sterk reactief karakter heeft en schouwing een meer proactief karakter. In de praktijk kan dit moeiteloos worden gecombineerd.

De term schouwen
Schouwen is in feite een periodieke visuele controle en komt onder andere voor bij waterschappen. Zij controleren om de zoveel tijd alle watergangen (sloten, kanalen en dergelijke), maar ook de kaden en dijken op gebreken. Een ander voorbeeld is te vinden bij ProRail, de organisatie die het spoornetwerk in Nederland beheert. ProRail controleert het spoor eveneens visueel op onvolkomenheden. Dit werd tot 2008 gedaan door baanwerkers, tegenwoordig wordt een speciale trein ingezet en vindt de controle via videobeelden plaats. Het is overigens te voorzien dat in de toekomst dit soort monitoring steeds meer met sensoren zal gaan plaatsvinden.
Al met al zal duidelijk zijn dat schouwing feitelijk helemaal geen bijzonder werk is en in meer sectoren wordt toegepast.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.