De activiteiten in deze taak zijn als volgt schematisch weer te geven:

Input

BIM initieert het verzorgen van collectieve opleidingen. Aan de hand van de aangeboden opleidingen kan de gebruikersorganisatie haar keuze maken. De checklists en referentiekaarten kunnen hierbij een goede leidraad zijn.

1. Samenstellen/beheer aanbod opleidingen

BIM verzorgd de samenstelling en het beheer van het aanbod van opleidingen. Nieuwe bedrijfsprocessen en systemen moeten uiteraard op tijd leiden tot uitbreiding van het aanbod. Aan de andere kant moeten nutteloos geworden opleidingen verwijderd. Tot slot verdient de frequentie waarin opleidingen plaatsvinden de aandacht. Er moet een juiste balans zijn tussen heel frequent (en daardoor minder deelnemers per sessie) en weinig frequent (en daardoor lange wachttijden voor deelnemers)

2. Beheer inschrijvingen

Individuele medewerkers kunnen zich inschrijven op een of meerdere opleidingen. Natuurlijk zijn hiervoor prachtige systemen (LMS: Learning Management Systems) op de markt, maar anders kan een simpele call (“Service request”) inschieten ook prima werken. Omdat de opleidingen collectief worden verzorgd, dus voor meerdere medewerkers tegelijkertijd, kan het zijn dat er geschoven moet worden in data/locaties in verband met te weinig of te veel deelnemers.

3. Uitvoeren opleiding

Vanuit BIM gezien zijn vooral functioneel beheerders en key-users de eerst aangewezen personen om de opleiding uit te voeren. Externe partijen kunnen hierin ook een rol spelen.

Opleidingen in- of extern?
Op het gebied van computertechnologiegebruik worden veel trainingen aangeboden. Vaak is vanuit functioneel perspectief het grote manco dat deze trainingen uitgaan van een softwarepakket en de functies ervan. Idealiter zou de vraag moeten zijn: hoe zit het bedrijfsproces in elkaar en hoe wordt computertechnologie daarbinnen ingezet? Laatstgenoemde insteek maakt dat een goede training moeilijk in zijn geheel door externe leveranciers kan worden aangeboden. Functioneel specialisten/key users hebben wel de juiste kennis van de bedrijfsprocessen. Met de juiste didactische vaardigheden kunnen zij trainingen geven. Een combinatie van een standaardtraining van een leverancier samen met een ‘to-the-point-aanvulling’ om de vertaling naar de eigen bedrijfsprocessen te maken, is een aantrekkelijke optie die het overwegen waard is.

4. Nazorg

In het kader van nazorg is het na afloop van het traject gedurende een bepaalde periode mogelijk aanvullende ondersteuning te krijgen. Nazorg is bijvoorbeeld mogelijk via e-mail, chat, telefoon en persoonlijk contact. Na de periode van nazorg valt de ondersteuning onder de normale gebruikersondersteuning.

Output

Gebruikers hebben precies de juiste kennis/vaardigheden om de hun ter beschikking staande computertechnologie te gebruiken.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.