Optimale benutting van computertechnologie in een organisatie hangt mede af van de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers. Dit onderdeel zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers of bestaande die van functie gaan wisselen, de juiste kennis/vaardigheden kunnen opdoen. Verder worden herhalingssessies georganiseerd zodat de kennis/vaardigheden op peil blijven en worden kennislacunes bij medewerkers aangepakt.

Het aanpassen/uitbreiden van materiaal dat bij educatie wordt gebruikt (e-learningsites, content op het intranet, instructiefilmpjes etc.) is een wijziging, of in BiSL Next termen, een improvement. Ook indien blijkt dat het materiaal dat voorhanden is tekortkomingen bevat, wordt dat via een verbetering van dat materiaal opgelost.

Achtergrond

Computertechnologie wordt steeds eenvoudiger in het gebruik. Ook het basiskennisniveau van medewerkers is de laatste decennia fors hoger geworden dankzij inzet van computertechnologie in het reguliere onderwijs. Toch blijft educatie absoluut de nodige aandacht waard. De investering die moet worden gepleegd om medewerkers precies de juiste kennis/vaardigheden bij te brengen, is doorgaans eenvoudig terug te verdienen. Een probleem hierbij kan wel zijn dat de investeringskosten vrij eenvoudig meetbaar zijn, maar de opbrengsten helaas vaak niet.

In het kader van permanente educatie van alle medewerkers en met de constatering dat computertechnologie diep is doorgedrongen in vrijwel ieders werk, verdient educatie binnen het functionele vakgebied de nodige aandacht.

Competenties
In het kader van educatie wordt steeds vaker gesproken over de per persoon in een bepaalde rol/functie vereiste competenties. Competenties vallen uiteen in een drietal componenten:
– Kennis: je weet iets;
– Vaardigheden: je kunt iets;
– Houding (persoonseigenschappen): je bent iets.
De juiste combinatie van deze drie componenten maakt dat iemand geschikt is voor de vervulling van een rol/functie. Of niet…
Kennis versus vaardigheden
De nadruk binnen educatie ligt vaak op kennis. Voor vaardigheden is minder aandacht en dit is geheel onterecht. Alleen al een simpele typecursus kan bij sommige personeelsleden de productiviteit sterk verhogen. Er is echter vaak een hoge drempel om mensen aan te spreken die onvoldoende vaardig zijn. Toch, ook in ziekenhuizen wordt tegenwoordig steeds meer gekeken of artsen bepaalde operaties wel voldoende uitvoeren. Ze kunnen nog zoveel actuele kennis hebben, als ze een bepaalde operatie bijvoorbeeld maar driemaal per jaar uitvoeren, wordt dat terecht als een probleem gezien. En niet zelden wordt dan het besluit genomen dat deze operatie niet meer wordt uitgevoerd en overgelaten aan een ander ziekenhuis.
Voorbeeld: Autorijbewijs
Een fraai voorbeeld van het belang van de juiste kennis en vaardigheden is het autorijbewijs. Geen mens zal tegenwoordig nog bedenken dat je zonder een gedegen opleiding met een auto de weg op kan. Een intensieve en kostbare opleiding is voor iedereen nodig. Het effect is ernaar: de rest van je leven kun je daarmee vooruit. Want ga maar na: hoe vaak heb je de afgelopen jaren jouw autorijschool gebeld met vragen? Hoewel wellicht een periodieke herhaling/opfrissing van de kennis en vaardigheden geen kwaad zou kunnen.

Doel

Het doel van Educatie is het zorgdragen voor precies de juiste kennis en vaardigheden bij alle medewerkers voor het optimale gebruik van computertechnologie in de hele organisatie.

KPI’s, het doel meetbaar gemaakt

De volgende indicatoren zijn te benoemen om te weten of bovenstaand doel is bereikt:

  • Het gebruik van de ter beschikking staande computertechnologie is optimaal. Er is geen rendabele mogelijkheid voor verdere verbetering; men haalt eruit wat er inzit;
  • Het optimum is bereikt: het aantal gebruikersvragen is zo laag dat verdere verlaging daarvan niet rendabel is;
  • Gebruikers zijn tevreden over hun eigen kennis en vaardigheden en de toepassing daarvan;
  • In het kader van voortdurende optimalisatie is het aantal vragen in een periode gedaald t.o.v. de voorgaande periode (tenzij dat niet meer mogelijk is omdat het optimum is bereikt);
  • Het aantal fouten dat ontstaat door onjuiste kennis van een systeem is minimaal (verlaging is kostentechnisch niet verantwoord) of voldoet aan een vastgestelde norm;
  • De tijd die medewerkers nodig hebben om met een systeem een bepaald resultaat te halen, is conform de verwachting. Medewerkers zitten niet te ‘modderen’ met het systeem, ze zijn voldoende “vaardig”.

Input die hiervoor als basis kan dienen:

  • Aantal/soort vragen nieuw/afgehandeld in een bepaalde periode ten opzichte van opbrengsten in de vorm van verbetering/versnelling van de uitvoering van het bedrijfsproces.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.