BiSL Next – Examen gedaan en geslaagd!

Afgelopen week heb ik (Ton van den Hoogen) het examen BiSL Next gedaan en hoera!, ik ben geslaagd. Ik begreep van EXIN dat ik de allereerste was die het examen heeft gedaan en dat vond ik eerlijk gezegd toch wel leuk. Nu de rest van functioneel Nederland nog…

(tips onder het certificaat!)

De tips die ik heb voor iedereen die dit examen ook wil doen:

 • Zorg dat je het boek hebt doorgenomen. Je hoeft het niet uit je hoofd te leren, maar vooral de domeinen, perspectieven en de combinatie daarvan moet je goed op je netvlies hebben
 • Lees de Preparation guide nauwgezet door. Ik moet eerlijk zeggen, ik deed dat vroeger nooit, maar het helpt echt om te focussen op de belangrijkste onderdelen van het examen
 • Veel van de termen in de Preparation guide komen ook in het examen voor, dus check bij jezelf of bij elke term een belletje rinkelt. Je hoeft geen letterlijke definities te kennen, maar wel de essentie van elke term
 • Doe het proefexamen, je hebt dan meteen in de gaten hoe je ervoor staat
 • Doe je een cursus, vraag dan de docent om te benadrukken welk deel van de stof het belangrijkst is voor het examen
 • De kern van het boek en het examen draait om de domeinperspectieven: onderwerpen, activiteiten en producten. Wat kan helpen is te bedenken dat elk domein een ander gebied beschrijft en elk perspectief een andere invalshoek. Op zo’n manier kun je een examenvraag analyseren en zeker 1 of 2 onzinnige antwoorden schrappen.

Ik hoop dat deze persoonlijke tips helpen. Het is beslist geen eenvoudig examen maar als je BiSL Next voldoende kent echt te doen. Succes!

BiSL Next – Wij hebben er zin in !

Tot Z Diensten heeft er zin in!

Wij hebben er zin in om op het gebied van BiSL Next de komende tijd leuke, inspirerende trainingen te gaan geven. Met natuurlijk een examen als mooie afsluiter.

De boeken zijn er, het cursusmateriaal is af, de examens kunnen worden geboekt…dus niets staat meer in de weg om vol gas te geven. Natuurlijk is en blijft BiSL Foundation (ook wel BiSL-1 genaamd) waardevol en toepasbaar. Maar als key-user, functioneel beheerder, informatiemanager, i-adviseur, informatiearchitect of als teamleider functioneel beheer wil je toch bijblijven met de laatste ontwikkelingen? Op http://www.bisl-foundation-all-inclusive.nl/  is het cursusschema van BiSL Next te vinden, ook voor het eerste kwartaal van 2019. We hopen u te zien en wacht niet te lang met inschrijven want we verwachten de nodige drukte.

 

BiSL Next – interview met auteurs Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering

Het Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering is uit. Op https://www.exin.com/nl-nl/bisl-next-wij-spreken-de-oude-en-de-nieuwe-wereld-zo-praktisch-mogelijk-aan/ is een leuk interview te lezen met de auteurs Yvette Backer en Machteld Meijer. Ze hebben beiden al een aantal publicaties op dit vakgebied op hun naam staan en het boek “BiSL Next in uitvoering” is de nieuwste telg.

Zonder de inhoud van het hele interview te willen verklappen is te lezen hoe het boek is ontstaan en tegen welke problemen ze aanliepen bij de vertaling van het reeds bestaande Engelstalige boek. Ook de redenen voor de praktische verdieping komen aan bod. Al met al een interview dat niet alleen lekker wegleest maar voor de geïnteresseerden in het functionele vakgebied een aanrader. Lezen dus!

En wil je het boek “BiSL Next in uitvoering” meteen aanschaffen? Klik dan hier

BiSL Next – Nederlandstalig examen beschikbaar

Het is zover, het Nederlandstalige examen BiSL Next is per 1 oktober 2018 bij EXIN ter beschikking gekomen. U kunt het via een opleider, aan het eind van een cursus, afleggen zoals bijvoorbeeld bij Tot Z. Kijk voor het actuele cursusschema van die opleider op:

http://www.bisl-foundation-all-inclusive.nl/

Het is ook mogelijk het examen individueel in een examencentrum van EXIN af te leggen. Tot slot kan het examen ook online worden gedaan, ook weer via EXIN:

https://www.exin.com/nl-nl/certificeringen/ (klik in de linkerkolom  onder “certificeringsprogramma’s” op “EXIN Business Information Management (2)” ).

En natuurlijk: Doe het gratis proefexamen, neem de  Preparation guide door en lees de examentips:

BiSL Next – Nederlandstalig proefexamen en Preparation guide

BiSL Next – Examentips

Succes!

BiSL Next – Een overzicht van alle frameworks op functioneel gebied

Bestaat er maar één model op functioneel gebied, of zoals het ook wel wordt genoemd: business informatiemanagement? Ooit wel. BiSL was in 2005 het eerste model en heeft veel betekend om het functionele gebied letterlijk op de kaart te krijgen. Met de komst van BiSL Next wordt dit eerste model ook wel aangeduid met BiSL-1.

Bestaan er naast BiSL alternatieven op functioneel gebied? Zeker wel. In de afgelopen jaren zijn ontwikkeld:

BiSL-1

2005. Het allereerste framework op functioneel gebied. Veel gebruikt, het meest bekend en het effect van “first mover advantage” is hier duidelijk zichtbaar. In 2012 is een geringe update gedaan. Omdat het model zo bekend is wordt het hier niet verder beschreven.

BiSL Next

In 2017 is BiSL Next verschenen. Of het de opvolger van BiSL-1 zal worden, of ernaast zal gaan bestaan, is op het moment van schrijven van dit artikel nog ongewis. Vooralsnog (sept. 2018) bestaat het naast BiSL-1 en is de praktijktoepassing ervan beperkt, maar dat gaat met komende tijd naar verwachting zeker veranderen.

Het model gaat uit van vier drivers, vier domeinen en vier perspectieven aan de hand waarvan het hele functionele gebied wordt afgedekt. In het eerste, Engelstalige boek over BiSL Next dat verscheen begin 2017 is het hele model nog betrekkelijk abstract beschreven. In het Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering worden alle activiteiten en producten beter uitgewerkt.

FSM

FSM (Functional Service Management) is ontstaan in 2013 en biedt een strak uitgewerkte, methodische beschrijving van werkzaamheden op functioneel gebied. Oneerbiedig gezegd lijkt het een beetje op BiSL-1 light, omdat het “slechts” 6 processen omvat. Maar vergist u zich niet; de uitwerking is consistent, alle onderdelen sluiten netjes op elkaar aan en het is meteen toepasbaar. De aansluiting met IT wordt gerealiseerd met het al langer bestaande ISM.

MCTL

In 2015 is MCTL (Managing Computer Technology Library) ontstaan en sindsdien verschijnt elk halfjaar een update. MCTL biedt online een uitgebreide set uitwerkingen op functioneel gebied. Naast veel bekende gebieden als call-afhandeling, gebruikersondersteuning en change zijn bijvoorbeeld monitoring en security uitgebreid beschreven. Opvallend is dat binnen MCTL uitwerkingen zijn gemaakt op basis van doelen en dat processen wat minder prominent aan bod komen. Zo is bijvoorbeeld bij call-afhandeling niet het proces om een call af te handelen het belangrijkst, maar het achterliggende doel: gebruikers zoveel mogelijk ongestoord laten werken. En daarmee wordt binnen call-afhandeling een belangrijk deel van het werk besteed aan het voorkomen van (volgende) calls.

Daarnaast richt MCTL zich niet alleen op de invulling van de informatievoorziening. Met computertechnologie (hardware, software en databases) kun je meer, zoals bijvoorbeeld het creëren van digitale producten en diensten. MCTL bereikt daarmee een breder toepassingsgebied dan BiSL.

Hoe om te gaan met de verschillende modellen?

BiSL-1, BiSL Next en MCTL zijn opgezet als modellen die je zelf naar eigen idee kunt aanpassen en gebruiken. U kunt dus ook onderdelen uit deze verschillende modellen gebruiken. Om het niet te ingewikkeld te maken is het verstandig één model als basis te gebruiken en alleen waar nodig te gaan shoppen in andere modellen. BiSL is het meest bekend, maar MCTL is op onderdelen veel verder uitgewerkt en het meest actueel. U kunt dus bijvoorbeeld BiSL als basis nemen en vervolgens in MCTL grasduinen voor uitwerkingen op onderdelen die u goed kunt gebruiken.

FSM is hier een buitenbeentje. Het is een doordacht model, maar zoals al aangegeven; de bedoeling van dit model is feitelijk dat u het toepast zoals aangegeven en niet allerlei variaties gaat aanbrengen. andersom kan overigens wel: stel dat u BiSL als basis gebruikt en iets in FSM vindt dat u ook kunt gebruiken. Wel, wat let u?

BiSL Next – 2e editie Engelstalige boek

In februari 2017 verscheen het boek “BiSL Next – A Framework for Business Information Management”, de eerste publicatie op het gebied van BiSL Next. Onlangs, release in augustus 2018, is de tweede editie verschenen. Wat zijn de verschillen? Wel, voor het geval u de eerste versie heeft en zich al zorgen begint te maken; niet doen. De tweede editie kent marginale wijzigingen ten opzichte van de eerste versie. Enkele stukjes tekst zijn aangevuld, gewijzigd of op een iets andere plaats neergezet.

Bij elkaar is het zoeken naar de verschillen tussen de eerste en tweede versie. En niet een beetje zoeken, maar heel erg. Dat is geen ramp, integendeel. Stel dat het nieuwe BiSL Next model na 1,5 jaar al een mega-update zou krijgen, dan zou dat de acceptatie van het model niet bepaald bevorderen. Het is op dit moment voor de meesten al moeilijk genoeg de overgang van het eerste BiSL model naar BiSL Next te maken. Dan zijn nog meer tussentijdse updates het laatste waar je op zit te wachten, toch?

Met andere woorden, als u de eerste versie van het boek heeft, dan blijft die gewoon bruikbaar. Wilt u vanaf nu een Engelstalig boek over BiSL Next aanschaffen, dan doet u er natuurlijk goed aan meteen de tweede editie aan te schaffen.

BiSL Next – update examenafname

Het is zover! Op 1 oktober komt het Nederlandstalige examen BiSL Next beschikbaar. Gebaseerd op het Nederlandstalige boek “BiSL Next in uitvoering”. Bij opleider Tot Z Diensten wordt het gecompleteerd met  Nederlandstalig lesmateriaal.

Bij EXIN is hard gewerkt om dit examen mogelijk te maken en dit is de kans om niet alleen kennis te maken met BiSL Next maar ook af te sluiten met een certificaat. Overigens is bij APMG, het andere exameninstituut in Nederland dat BiSL examens aanbiedt, het Engelstalige examen (binnenkort) verkrijgbaar. Stelt u dus meer prijs op een Engelstalig examen dan is dat via die organisatie mogelijk.

Het complete aanbod van BiSL cursussen van Tot Z Diensten, zoals gezegd geheel in het Nederlands en afgesloten met het bijbehorende Nederlandstalige examen, is op deze website te vinden: http://www.bisl-foundation-all-inclusive.nl/

BiSL Next – Perspectives. Een korte samenvatting.

In navolging van de korte samenvatting van de vier domains (domeinen) in BiSL Next zijn nu ook de vier perspectives (perspectieven) kort uitgewerkt. De vier perspectives zijn achtereenvolgens:

 • Business
 • Data
 • Service
 • Technology

Op een aparte pagina is een korte samenvatting van deze perspectives te vinden. De relatie met de domains wordt hier ook weer gelegd.

BiSL Next – Domains. Een korte samenvatting.

Binnen BiSL Next zijn een viertal domains (domeinen) beschreven op basis waarvan het model verder wordt uitgewerkt. Het zijn achtereenvolgens:

 • Governance
 • Strategy
 • Improvement
 • Operation

Op een aparte pagina  is een korte samenvatting van deze domains te vinden zodat u snel op de hoogte bent van de essentie en toepassingsmogelijkheden hiervan.