De essentie van het belang van educatie is doodsimpel. Je kunt immers nog zulke fraaie bedrijfsprocessen en systemen hebben, als de gebruikers ervan te weinig kennis, vaardigheden of een verkeerde attitude hebben, dan zit daar de zwakste schakel. En, wat toch in de praktijk wel wordt geprobeerd, een nog beter systeem gaat dat ook niet oplossen.

De nieuwe medewerker

In de praktijk is het geen uitzondering dat voor nieuwe medewerkers wel een toegangspas en voorstelrondje is geregeld, maar eenmaal op de nieuwe werkplek aangekomen de boodschap letterlijk is: “Succes verder vandaag, en mocht je vragen hebben, vraag het dan even aan een collega links of rechts van je. En o ja, de documentatie staat op SharePoint”. Dat “in het diepe gooien” van medewerkers schijnen sommige bedrijven nog als een pre te zien ook. Het wachten is op de eerste vliegtuigmaatschappij die zo met zijn piloten omgaat of een ziekenhuis waar, net als jij op de operatietafel ligt, de chirurg vol energie aan zijn eerste werkdag begint.

Hebben FB’ers en Key-users wel een taak in Educatie?

Het is de vraag of Functioneel beheerders en Key-users eigenlijk wel een taak hebben in Educatie van alle gebruikersgroepen. En met alle gebruikersgroepen bedoelen we dan natuurlijk de interne eindgebruikers en management. Maar ook externe gebruikersgroepen zoals klanten en eindgebruikers die bij een ketenpartner werken horen zeker binnen de scope.

Toch is deze vraag simpel te beantwoorden. Immers, wie weet er het meest van de interne bedrijfsprocessen en de IT-systemen die daarin zijn vervlochten? Dat zijn precies de FB’ers en Key-users.

Nog even kort de theorie: Waar is in het BiSL Next model het thema “educatie” te vinden?

Ten eerste is “Communicatie en training” als onderwerp in Business operation te vinden. Bij dit onderwerp wordt vooral ingezoomd op het juist en optimaal gebruik maken van de informatiesystemen. Ook monitoring om gebrek aan kennis boven water te krijgen is hier benoemd. Het betreft hier overigens bestaande informatiesystemen, trainingen op het gebied van wijzigingen horen thuis binnen Business improvement.

In Business improvement is als een van de onderwerpen “Training en documentatie” te vinden. Bij elke aanpassing van een informatiesysteem horen vanzelfsprekend ook de trainingsmaterialen te worden aangepast. De aanpassingen moeten daarna bij de eindgebruikers tussen de oren terecht komen, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen.

Binnen Data improvement is een van de activiteiten “Aandacht voor datakwaliteit inbouwen in opleidingen/trainingen”. Immers, systemen kunnen nog zoveel invoercontroles etc. bevatten, een gebruiker kan er altijd nog een behoorlijk rommeltje van maken.

In Business governance is een van de onderwerpen “Kennismanagement”. Binnen kennismanagement gaat het over het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de kennishuishouding. Het doel is de beschikbare kennis in een organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Educatie: de taken

De volgende taken worden binnen Educatie onderscheiden:

  1. Beheer referentiekaarten en checklists;
  2. Uitvoeren assessments;
  3. Verzorgen (collectieve) opleidingen;
  4. Afhandelen van (individuele) educatie-aanvragen;
  5. Verzorgen (collectieve) herhaalsessies;
  6. Verzorgen inloopspreekuren;
  7. Kennisdeling tussen gebruikers;
  8. Verminderen opleidings- en kennisbehoefte;
  9. Beleid op het gebied van educatie.

Deze taken zijn op aparte pagina’s verder uitgewerkt.

———————————————————
Bovenstaande beschrijving is een mogelijke praktijkuitwerking van een onderdeel van BiSL Next. Is het voor jouw organisatie bruikbaar dan is overname geen enkel probleem en er zijn geen kosten aan verbonden.