De domains (domeinen) in BiSL zijn de vier gebieden waarin BiSL Next is verdeeld. Deze vier domains zijn vanuit het oude BiSL-model nog het meest herkenbaar, maar het is verstandig ook hier het oude model zoveel mogelijk los te laten. De vier domains zijn:

Domain Governance

In het Domain Governance is het informatiebeleid opgesteld en gemonitord of dit beleid in de andere domains verder is geconcretiseerd en gerealiseerd. Governance houdt zich bezig met de inrichting en besturing van de organisatie, hier specifiek gericht op business-informatiemanagement. Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Domain Governance en het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie.

Domain Governance – uitwerking activiteiten

Domain Strategy

In het Domain Strategy ligt de focus op de informatiestrategie, die is afgeleid van de business-strategie. Informatiesystemen en – services moeten toekomstbestendig zijn en hier is daarom onder andere het portfoliomanagement en de informatie-lifecycle uitgewerkt. Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Domain Strategy en het cluster Opstellen informatiestrategie.

Domain Strategy – uitwerking activiteiten

Domain Improvement

In het Domain Improvement wordt bezien hoe en waar de informatiesystemen en -services verbeterd kunnen worden. De focus ligt dus niet zozeer op verandering, omdat een verandering op zichzelf nog geen verbetering hoeft te zijn. Analyse van informatiebehoeften, het specificeren van de gewenste aanpassing, testen en de ingebruikname zijn bekende activiteiten die in dit domain een plaats hebben gekregen. Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Domain Improvement en het  cluster Verbindende processen (operationeel niveau) gecombineerd met het cluster Functionaliteitenbeheer.

Domain Improvement – uitwerking activiteiten

Domain Operation

In het Domain Operation tot slot wordt het dagelijks gebruik van systemen door de business ondersteund. Daarnaast wordt IT operationeel aangestuurd en de werking van de informatiesystemen gemonitord. Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Domain Operation en het  cluster Gebruiksbeheer.

Domain Operation – uitwerking activiteiten

Uitwerking domains

In BiSL Next zijn alle domains aan de hand van de vier perspectieven verder uitgewerkt. Zo ontstaan de volgende combinaties:

 • Business Governance
 • Data Governance
 • Service Governance
 • Technology Governance
 • Business Strategy
 • Data Strategy
 • Service Strategy
 • Technology Strategy
 • Business Improvement
 • Data Improvement
 • Service Improvement
 • Technology Improvement
 • Business Operation
 • Data Operation
 • Service Operation
 • Technology Operation

Deze domainperspectives zijn uitgebreid uitgewerkt in de verschillende onderdelen van BiSL Next. Op deze manier is het model concreet gemaakt en toepasbaar in de praktijk. Mocht u van plan zijn examen te gaan doen dan is deze indeling samen met de onderwerpen, activiteiten en producten per onderdeel van groot belang.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan