De domeinen in DID zijn de vier gebieden waarin DID is verdeeld. De vier domeinen zijn:

Governance

In het domein Governance is het informatiebeleid opgesteld en gemonitord of dit beleid in de andere domeinen verder is geconcretiseerd en gerealiseerd. Governance houdt zich bezig met de inrichting en besturing van de organisatie, hier specifiek gericht op business-informatiemanagement. Vergeleken met BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het domein Governance en het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie.

Domein Governance – uitwerking activiteiten

Strategie

In het domein Strategie ligt de focus op de informatiestrategie, die is afgeleid van de business-strategie. Informatievoorziening moet toekomstbestendig zijn en hier is daarom onder andere het portfoliomanagement en de informatie-lifecycle uitgewerkt. Vergeleken met BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het domein Strategie en het cluster Opstellen informatiestrategie.

Domein Strategie – uitwerking activiteiten

Verbetering

In het domein Verbetering wordt bezien hoe en waar de informatievoorziening verbeterd kan worden. De focus ligt dus niet zozeer op verandering, omdat een verandering op zichzelf nog geen verbetering hoeft te zijn. Analyse van informatiebehoeften, het specificeren van de gewenste aanpassing, testen en de ingebruikname zijn bekende activiteiten die in dit domein een plaats hebben gekregen. Vergeleken met BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het domein Verbetering en het  cluster Verbindende processen (uitvoerend niveau) gecombineerd met het cluster Functionaliteitenbeheer.

Domein Verbetering – uitwerking activiteiten

Operatie

In het domein Operatie tot slot wordt het dagelijks gebruik van systemen door de business ondersteund. Daarnaast wordt IT operationeel aangestuurd en de werking van de informatiesystemen gemonitord. Vergeleken met BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het domein Operatie en het  cluster Gebruiksbeheer.

Domein Operatie – uitwerking activiteiten

Uitwerking domeinen

In DID zijn alle domeinen aan de hand van de vier perspectieven verder uitgewerkt. Zo ontstaan de volgende combinaties:

 • Business-governance
 • Data-governance
 • Service-governance
 • Technologie-governance
 • Businessstrategie
 • Datastrategie
 • Servicestrategie
 • Technologystrategie
 • Businessverbetering
 • Dataverbetering
 • Serviceverbetering
 • Technologieverbetering
 • Businessoperatie
 • Dataoperatie
 • Serviceoperatie
 • Technologyoperatie

Deze domeinperspectieven zijn uitgebreid uitgewerkt in de verschillende onderdelen van DID. Op deze manier is het model concreet gemaakt en toepasbaar in de praktijk. Mocht je van plan zijn examen te gaan doen dan is deze indeling samen met de onderwerpen, activiteiten en producten per onderdeel van groot belang.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan