BiSL Next – Domains

De domains (domeinen) in BiSL zijn de vier gebieden waarin BiSL Next is verdeeld. Deze vier domains zijn vanuit het oude BiSL-model nog het meest herkenbaar, maar het is verstandig ook hier het oude model zoveel mogelijk los te laten.

De vier domains zijn:

Governance domain

In het Governance domain wordt het informatiebeleid opgesteld en gemonitord of dit beleid in de andere domains ook wordt geconcretiseerd en gerealiseerd. Governance houdt zich bezig met de inrichting en besturing van de organisatie, hier specifiek gericht op business-informatiemanagement.

Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Governance Domain en het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie.

Strategy domain

In het Strategy domain ligt de focus op de informatiestrategie, die is afgeleid van de business-strategie. Informatiesystemen en – services moeten toekomstbestendig zijn en hier wordt daarom onder andere het portfoliomanagement en de informatie-lifecycle uitgewerkt.

Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Strategy Domain en het cluster Opstellen informatiestrategie.

Improvement domain

In het Improvement domain wordt bezien hoe en waar de informatiesystemen en -services verbeterd kunnen worden. De focus ligt dus niet zozeer op verandering, omdat een verandering op zichzelf nog geen verbetering hoeft te zijn. Analyse van informatiebehoeften, het specificeren van de gewenste aanpassing, testen en de ingebruikname zijn bekende activiteiten die in dit domain een plaats hebben gekregen.

Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Improvement Domain en het  cluster Verbindende processen (operationeel niveau) gecombineerd met het cluster Functionaliteitenbeheer.

Operation domain

In het Operation domain tot slot wordt het dagelijks gebruik van systemen door de business ondersteund. Daarnaast wordt IT operationeel aangestuurd en de werking van de informatiesystemen gemonitord.

Vergeleken met de oude BiSL zijn de grootste gelijkenissen te trekken tussen het Operation Domain en het  cluster Gebruiksbeheer.

Uitwerking domains

In BiSL Next worden alle domains aan de hand van de vier perspectieven verder uitgewerkt. Zo ontstaan de volgende combinaties:

 • Business Governance
 • Data Governance
 • Service Governance
 • Technology Governance
 • Business Strategy
 • Data Strategy
 • Service Strategy
 • Technology Strategy
 • Business Improvement
 • Data Improvement
 • Service Improvement
 • Technology Improvement
 • Business Operation
 • Data Operation
 • Service Operation
 • Technology Operation

Deze domainperspectives zijn uitgebreid uitgewerkt in de verschillende onderdelen van BiSL Next. Op deze manier is het model concreet gemaakt en toepasbaar in de praktijk. Mocht u van plan zijn examen te gaan doen dan is deze indeling samen met de onderwerpen, activiteiten en producten per onderdeel van groot belang.