Hieronder wordt ingezoomd op de activiteiten van het domain Strategy. Deze worden in BiSL Next aan de hand van perspectives uitgewerkt. Dat is mooi, maar aan de andere kant ook lastig omdat daardoor de ordening van activiteiten wat verwarrend kan overkomen. Op deze pagina worden eerst de activiteiten uit de verschillende perspectives uit het boek “BiSL Next in uitvoering” herhaald en daarna thematisch gegroepeerd. Die thematische ordening vinden veel mensen heel verhelderend en hopelijk helpt het u ook.

1. De activiteiten zoals beschreven in het boek “BiSL Next in uitvoering”:

Activiteiten Business strategy:

 • Ervoor zorgen dat een visie op BIM deel uitmaakt van de business-strategie (of te wel: ervoor zorgen dat BIM op de agenda van de directie staat);
 • Zorgen voor een inrichting van BIM die aansluit bij de wensen en behoeften van de organisatie;
 • Ontwikkelen van een informatiestrategie die de informatiebehoefte van elk businessonderdeel ondersteunt;
 • Laten opstellen van een businessarchitectuur (als die er nog niet is), inclusief het businessmodel en de bedrijfsprocessen;
 • Bepalen van de strategische thema’s;
 • Inventariseren ontwikkelingen in de organisatie en bij informatieketenpartners;
 • Afstemmen en afspraken maken met informatieketenpartners;
 • Opstellen van een informatieplan per businessunit / informatiedomein;
 • Bepalen van de portfolio van verbeteringen en vernieuwingen;
 • Opstellen van een informatiearchitectuur.

Activiteiten Data strategy:

 • Opstellen datastrategie;
 • Opstellen data-architectuur;
 • Bepalen welke informatie gedeeld kan worden door meerdere bedrijfsonderdelen;
 • Identificeren en controleren van de gegevensbronnen;
 • Vaststellen KPI’s en andere kengetallen voor monitoring van de informatiesystemen en -services en als basis voor rapportages;
 • Opstellen bedrijfsinformatiemodel;
 • Beheren datamodellen; het bedrijfsinformatiemodel wordt centraal beheerd, waar het beheer ligt van de datamodellen die gekoppeld zijn aan een informatiesysteem hangt af van de aard en omvang van de organisatie; dit wordt hier vastgesteld.

Activiteiten Service strategy:

 • Opstellen en beheren dienstenportfolio;
 • Opstellen service-architectuur;
 • Op basis van informatie van Improvement over de impact van veranderingen vaststellen welke projecten wanneer uitgevoerd gaan worden;
 • Selecteren van gewenste leveranciers;
 • Opstellen raamcontracten met de geselecteerde leveranciers;
 • Beheren van de relatie met de leveranciers;
 • Ervoor zorgen dat de sourcing-strategie aansluit bij de informatiebehoefte;
 • Vaststellen wat de ‘value for money’ is van bestaande services en opstellen van criteria voor nieuwe of te wijzigen services;
 • Ervoor zorgen dat er een overzicht van de services van de diverse leveranciers is om integratie hiervan eenvoudiger mogelijk te maken (betrek hier ook de eventuele informatieketenpartners bij);
 • Zorgen voor duidelijke contracten met leveranciers waarbij heldere afspraken zijn over aanspreekpunten, in de vorm van bijvoorbeeld een Dossier afspraken en procedures (DAP) of een Service level agreement (SLA).

Activiteiten Technology strategy:

 • Identificeren van nieuwe technologische ontwikkelingen;
 • Bepalen van de impact van technologische ontwikkelingen op de informatievoorziening;
 • Opstellen technologiestrategie;
 • Overleggen met IT leveranciers en informatieketenpartners om kostenbesparingen te realiseren.

NB. In het boek BiSL Next – in uitvoering worden bovengenoemde activiteiten soms nog verder onderverdeeld in deelactiviteiten.

Hoewel alle activiteiten op zichzelf heel logisch zijn, vinden veel mensen het lastig hier echt grip op te krijgen. Daarom worden hieronder alle genoemde activiteiten thematisch gegroepeerd.

2. Alle activiteiten gegroepeerd op thema:

Inventarisatie

 • Inventariseren ontwikkelingen in de organisatie en bij informatieketenpartners;
 • Identificeren van nieuwe technologische ontwikkelingen;
 • Identificeren en controleren van de gegevensbronnen;
 • Bepalen van de impact van technologische ontwikkelingen op de informatievoorziening;
 • Opstellen bedrijfsinformatiemodel.

Visie

 • Ervoor zorgdragen dat een visie op BIM deel uitmaakt van de business-strategie.

Strategie

 • Bepalen van de strategische thema’s;
 • Ontwikkelen van een informatiestrategie;
 • Opstellen datastrategie;
 • Opstellen technologiestrategie;
 • Ervoor zorgen dat de sourcing-strategie aansluit bij de informatiebehoefte.

Architectuur

 • Laten opstellen van een businessarchitectuur, inclusief het businessmodel en de bedrijfsprocessen;
 • Opstellen van een informatiearchitectuur;
 • Opstellen data-architectuur;
 • Opstellen service-architectuur;
 • Bepalen welke informatie gedeeld kan worden door meerdere bedrijfsonderdelen.

Informatieplannen en portfolio

 • Bepalen van de portfolio van verbeteringen en vernieuwingen;
 • Op basis van informatie van Improvement over de impact van veranderingen vaststellen welke projecten wanneer uitgevoerd gaan worden;
 • Vaststellen wat de ‘value for money’ is van bestaande services en opstellen van criteria voor nieuwe of te wijzigen services;
 • Opstellen en beheren dienstenportfolio;
 • Opstellen van een informatieplan per businessunit / informatiedomein.

Communicatie

 • Afstemmen en afspraken maken met informatieketenpartners;
 • Overleggen met IT leveranciers en informatieketenpartners om kostenbesparingen te realiseren.

Organisatie

 • Zorgen voor een inrichting van BIM die aansluit bij de wensen en behoeften van de organisatie.

Monitoring

 • Vaststellen KPI’s en andere kengetallen voor monitoring van de informatiesystemen en -services en als basis voor rapportages.

Beheer

 • Beheren datamodellen; het bedrijfsinformatiemodel wordt centraal beheerd, waar het beheer ligt van de datamodellen die gekoppeld zijn aan een informatiesysteem hangt af van de aard en omvang van de organisatie; dit wordt hier vastgesteld.

Leveranciers

 • Selecteren van gewenste leveranciers;
 • Beheren van de relatie met de leveranciers;
 • Ervoor zorgen dat er een overzicht van de services van de diverse leveranciers is om integratie hiervan eenvoudiger mogelijk te maken (betrek hier ook de eventuele informatieketenpartners bij);
 • Opstellen raamcontracten met de geselecteerde leveranciers;
 • Zorgen voor duidelijke contracten met leveranciers waarbij heldere afspraken zijn over aanspreekpunten, in de vorm van bijvoorbeeld een Dossier afspraken en procedures (DAP) of een Service level agreement (SLA).

3. En nu?

Spreekt deze thematische ordening u meer aan? Hopelijk heeft u door deze groepering van activiteiten meer grip op het domain Strategy binnen BiSL Next gekregen. Elke activiteit wordt in het boek “BiSL Next in uitvoering” verder uitgewerkt en op deze site zullen over de onderdelen specifieke uitwerkingen worden geplaatst.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan