Elk domain wordt in BiSL Next vanuit verschillende invalshoeken bekeken; de perspectives. Dat heeft zeker toegevoegde waarde, maar het maakt BiSL Next wat lastiger te concretiseren. In de praktijk heb je immers niets aan een perspectief, er moeten een groot aantal activiteiten in Operation worden uitgevoerd! Op deze pagina worden eerst de activiteiten uit de verschillende perspectives uit het boek “BiSL Next in uitvoering” herhaald en daarna thematisch gegroepeerd. U zult zien dat dat heel veel helderheid biedt.

1. De activiteiten zoals beschreven in het boek “BiSL Next in uitvoering”:

Activiteiten Business operation:

 • Afhandelen van calls;
 • In kaart brengen gebruikers(groepen);
 • Ondersteunen en trainen van gebruikers;
 • Proactief informeren van gebruikers;
 • Monitoren gebruikerstevredenheid en effectiviteit informatiesystemen;
 • Beheren van autorisaties.

Activiteiten Data operation:

 • Beheren en onderhouden referentie- en masterdata;
 • Corrigeren of laten corrigeren van incorrecte data;
 • Verstrekken van informatie over gegevens;
 • Definiëren en opstellen van ad hoc managementinformatie;
 • Bewaken van en rapporteren over het gebruik en de kwaliteit (zoals correctheid en actualiteit) van de data en afwijkingen daarin signaleren;
 • Beheren van de gegevensomgeving;
 • Input leveren voor aanpassing van geautomatiseerde controlemaatregelen;
 • (Massa-)updates van data uitvoeren of coördineren;
 • Ondersteunen bij het gebruik van gegevens.

Activiteiten Service operation:

 • Uitvoeren operationele activiteiten;
 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van BIM;
 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de IT-dienstverlening;
 • Operationele IT-aansturing.

Activiteiten Technology operation:

 • Anticiperen op beschikbaarheidsproblemen;
 • Zorgen voor sturing en coördinatie bij verstoringen;
 • Optreden als liaison tussen business, informatieketenpartners en leveranciers bij verstoringen en toezien op de geboden oplossing;
 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de informatiesystemen.

Hoewel alle activiteiten op zichzelf heel logisch zijn, vinden veel mensen het lastig hierin het grote plaatje te zien. Daarom worden hieronder alle genoemde activiteiten thematisch gegroepeerd.

2. Alle activiteiten gegroepeerd op thema:

Inventarisatie

 • In kaart brengen gebruikers(groepen).

Ondersteuning gebruikers

 • Ondersteunen bij het gebruik van gegevens;
 • Afhandelen van calls;
 • Proactief informeren van gebruikers.

Educatie

 • Ondersteunen en trainen van gebruikers.

Beveiliging

 • Beheren van autorisaties;
 • Input leveren voor aanpassing van geautomatiseerde controlemaatregelen.

Databeheer

 • Beheren en onderhouden referentie- en masterdata;
 • Corrigeren of laten corrigeren van incorrecte data;
 • Verstrekken van informatie over gegevens;
 • (Massa-)updates van data uitvoeren of coördineren.

Verzorgen managementinformatie

• Definiëren en opstellen van ad hoc managementinformatie.

Monitoring/controle

 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de IT-dienstverlening;
 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van BIM;
 • Monitoren gebruikerstevredenheid en effectiviteit informatiesystemen;
 • Bewaken van en rapporteren over het gebruik en de kwaliteit (zoals correctheid en actualiteit) van de data en afwijkingen daarin signaleren;
 • Meten en bewaken van de kwaliteit van de informatiesystemen.

Operationeel beheer

 • Uitvoeren operationele activiteiten;
 • Anticiperen op beschikbaarheidsproblemen;
 • Beheren van de gegevensomgeving.

Aansturing IT

• Operationele IT-aansturing.

Regie

 • Zorgen voor sturing en coördinatie bij verstoringen;
 • Optreden als liaison tussen business, informatieketenpartners en leveranciers bij verstoringen en toezien op de geboden oplossing.

3. En nu?

Spreekt deze thematische ordening u meer aan? Natuurlijk kunt u naar believen bovengenoemde groepen samenvoegen of verder uitsplitsen. Maar hopelijk heeft u op een simpele manier veel meer grip op het domain Operation binnen BiSL Next gekregen. Elke activiteit wordt in het boek “BiSL Next in uitvoering” verder uitgewerkt en op deze site zullen over de onderdelen specifieke uitwerkingen worden geplaatst.

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan