BiSL Next – Het model

Op deze pagina wordt het model in diverse artikelen verder uitgewerkt. Naast deze artikelen zijn er ook boeken verschenen die werkelijk het doornemen waard zijn.

BiSL Next schema
Het schema van BiSL Next

In een aantal subpagina’s worden de drivers, perspectives, domains en rollen op deze site verder uitgewerkt:

Drivers

Perspectives

Domains

Rollen

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Next – in uitvoering” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen: