Drijfveren zijn triggers om “iets” op functioneel gebied te doen. Kort samengevat gaat het om:

“De juiste dingen doen om de juiste reden”

Binnen het DID- model worden vier drijfveren onderscheiden die in twee tweetallen zijn vormgegeven: Behoefte – Waarde en Vermogen- Missie. De vier drijfveren zijn toepasbaar op alle domeinen in ~DID. De mate van toepasbaarheid kan per domein verschillen vanwege de verschillende focus van de domeinen.

Behoefte (Need)

Behoefte is de eerste drijfveer en betreft de behoefte aan informatievoorziening van een organisatie.

De navolgende aspecten worden hiervoor uitgewerkt:

 1.  kwaliteit (wat moet worden geleverd)
 2. tijd (planning, wanneer moet worden geleverd, wie doet de levering?)
 3. afspraken (hoe, wanneer en waar moet worden geleverd)
 4. kosten (tegen welke kosten moet worden geleverd)

Waarde (Value)

De informatievoorziening moet vanzelfsprekend ergens in de waardeketen van een bedrijf iets toevoegen.  De waarde wordt gecreëerd door een samenspel van de informatievoorziening en business informatiemanagement.

Missie (Mission)

Een missie heeft voor een bedrijf een externe focus; wat wenst het bedrijf bij te dragen aan de wereld, wat is de reden van bestaan?  Vervolgens kan deze missie worden uitgewerkt voor de informatievoorziening en business informatiemanagement.

Vermogen (Capability)

Capabilities vormen de beschikbare mogelijkheden om de missie in te vullen.  In DID is hierbij te denken aan competenties, vaardigheden, middelen, kennis etc.) Specifieke capabilities zijn uitgewerkt in:

 • Capacity management
 • Financial management
 • Availability management
 • Business continuity management
 • Business process development
 • Information chain partner management
 • Supply chain management
 • User relationships
 • Supplier relationships
 • Supplier management
 • The intelligent customer capability
 • Technology oversight
 • Standards oversight
 • Information portfolio management

Onze aanraders

Het praktisch gerichte boek “BiSL Next – in uitvoering”, de bijbehorende courseware en het basisboek “BiSL Next – een framework voor business informatiemanagement” kunnen wij van harte aanbevelen. De boeken zijn online te koop via o.a. Managementboek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om bij het boek van je keuze te komen.

BiSL Next in uitvoering – Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals, YvetteBacker, Machteld Meijer

BIM op basis van BiSL Next
 – Voor Busness Information Management Foundation
Yvette Backer, Lex Scholten
BiSL Next – Een Framework voor business informatiemanagement
Brian Johnson, Lucille van der Hagen, Gerard Wijers, Walter Zondervan