BiSL Next – Perspectives. Een korte samenvatting.

In navolging van de korte samenvatting van de vier domains (domeinen) in BiSL Next zijn nu ook de vier perspectives (perspectieven) kort uitgewerkt. De vier perspectives zijn achtereenvolgens: Business Data Service Technology Op een aparte pagina is een korte samenvatting van deze perspectives te vinden. De relatie met de domains wordt hier ook weer gelegd.