BiSL Next – Wat biedt de update van BiSL Foundation?

De Nederlandstalige versie van BiSL Next is inmiddels compleet; een boek, het examen, uitwerkingen, opleiders die cursussen aanbieden, wat wilt u nog meer?

Maar wat biedt BiSL Next eigenlijk?

Allereerst maar een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. BiSL Next is de opvolger van BiSL Foundation, dus de vervanger. Het is niet iets wat u bovenop de Foundation kunt “stapelen”.┬á Wel is het mogelijk onderdelen samen te gebruiken, maar daarover later meer.

Dan een aantal voordelen ten opzichte van BiSL Foundation op een rij.

1. Verfrissend model

In het algemeen wordt het als een verfrissend model gezien. En dat kan niet van alle modellen in de wereld worden gezegd ­čÖé Natuurlijk is dat niet het allerbelangrijkste punt, maar een visueel aantrekkelijk model helpt zeker bij het gebruik.

2. Na 12 jaar een grondige herziening, dus er is niet zomaar hier en daar een proces, activiteit of term verbeterd

Bij de ontwikkeling van de opvolger van BiSL Foundation was even de vrees dat het bij enige cosmetische aanpassingen zou blijven. Gelukkig is BiSL Foundation flink onderhanden genomen, waarbij de goede elementen (hopelijk) wel bewaard zijn gebleven.

3. Verlaten van het demand-supply model

Het demand-supply model, waarbij Business Informatiemanagement aan de gebruikerskant is gepositioneerd en IT aan de supply-kant, is verlaten. Hoewel het een heel helder model is loop je het risico dat je tegenover IT komt te staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Tegenwoordig is samenwerken het devies en dat is met BiSL Next eenvoudiger.

4. Het loslaten van processen, hoewel er wel wordt geleund op frameworks als ITIL

Processen zijn nuttig. Maar wel als hulpmiddel, ter ondersteuning. De tijd dat processen in modellen als ITIL, ASL en ook BiSL leidend zijn ligt achter ons. Het gaat immers niet om een proces, de inrichting van een proces of de goede uitvoering ervan, het gaat erom dat je de juiste doelen behaald. Processen zijn daarmee precies wat ze zijn; handige hulpmiddelen om het werk te structureren en zo effici├źnt en effectief mogelijk uit te voeren.

5. Aandacht voor data en technologie op zichzelf, dus niet alleen informatievoorziening en informatiesystemen

Informatie en informatiesystemen bestaan. Toch kan er, als je kijkt naar data en technologie, meer met IT worden bereikt dan alleen dat. Eerlijk is eerlijk, ook BiSL Next hinkt nog een beetje op twee gedachten terwijl in een model als MCTL (www.mctl.nl) alle toepassingsmogelijkheden van computertechnologie voor een organisatie evenwichtig worden belicht. Toch is BiSL Next hier een heel eind de goede richting opgeschoven.

6. Begrip informatie hier en daar vervangen door data

Er ging onder sommige cursisten wel een grapje rond dat als je in het BiSL Foundation boek het woordje “informatie” zou schrappen, het boek half zo dik zou zijn. In BiSL Next wordt, en dat is echt een verbetering, data in het juiste perspectief gebruikt. Dat daaruit zinvolle informatie moet worden gedestilleerd staat buiten kijf, maar wel in de goede volgorde….

7. Focus op Need-Value: de behoefte vanuit de organisatie en de waarde die IT hierin kan vervullen

De waarde van IT voor een organisatie is uiteraard cruciaal in het hele functionele gebied. In BiSL Next zijn heel helder Need en Value tegenover elkaar gezet. Wat nog wel een toefje beter kan, is de uitwerking van deze twee drivers. Wellicht dat er binnenkort een whitepaper verschijnt waarin juist dit verder wordt uitgewerkt?

8. Samenvoegen Functionaliteitenbeheer en Verbindende processen op uitvoerend niveau

Een van de wensen die veel gebruikers van BiSL Foundation hadden was de samenvoeging van de twee procesclusters Functionaliteitenbeheer en Verbindende processen. Bij elkaar vormen deze in het BiSL Next model het domein Improvement. Dit domein is een logisch samenhangend geheel rondom het streven om systemen steeds verder te verbeteren. Niets mee mis dus!

9. Meer aandacht voor Governance

Cloudcomputing neemt in Nederland en de rest van de wereld langzamerhand een enorme vlucht. Dat betekent dat de “harde” IT steeds meer uit organisaties verdwijnt en de nadruk steeds meer komt te liggen op het toepassen van die IT. Het biedt een enorme kans voor alle werknemers in het hele functionele gebied; dat is immers hun gebied. Maar in plaats van alles zelf te doen komen ook functionele mensen steeds meer in de positie van regievoerder, aanstuurder, controleur. Met andere woorden “Niet dingen doen, maar zorgen dat het wordt gedaan”. In BiSL Foundation is hier zeker ook een en ander van te vinden, maar dat was net even te vroeg. De uitwerking in BiSL Next biedt nieuwe kansen in een nieuw tijdperk.

Wat is wijsheid omtrent BiSL Foundation en BiSL Next?

Een goede strategie is op niet al te lange termijn eens goed naar BiSL Next te kijken; wat biedt het mij en mijn organisatie? En vervolgens te besluiten voorlopig nog de BiSL Foundation als basis te gebruiken en de voordelen van BiSL Next erin te vlechten. Of andersom: overstappen op het BiSL Next model. Maar dan wel met behoud van de onderdelen van BiSL Foundation die bruikbaar zijn.