BiSL Next – Een overzicht van alle frameworks op functioneel gebied

Bestaat er maar één model op functioneel gebied, of zoals het ook wel wordt genoemd: business informatiemanagement? Ooit wel. BiSL was in 2005 het eerste model en heeft veel betekend om het functionele gebied letterlijk op de kaart te krijgen. Met de komst van BiSL Next wordt dit eerste model ook wel aangeduid met BiSL-1.

Bestaan er naast BiSL alternatieven op functioneel gebied? Zeker wel. In de afgelopen jaren zijn ontwikkeld:

BiSL-1

2005. Het allereerste framework op functioneel gebied. Veel gebruikt, het meest bekend en het effect van “first mover advantage” is hier duidelijk zichtbaar. In 2012 is een geringe update gedaan. Omdat het model zo bekend is wordt het hier niet verder beschreven.

BiSL Next

In 2017 is BiSL Next verschenen. Of het de opvolger van BiSL-1 zal worden, of ernaast zal gaan bestaan, is op het moment van schrijven van dit artikel nog ongewis. Vooralsnog (sept. 2018) bestaat het naast BiSL-1 en is de praktijktoepassing ervan beperkt, maar dat gaat met komende tijd naar verwachting zeker veranderen.

Het model gaat uit van vier drivers, vier domeinen en vier perspectieven aan de hand waarvan het hele functionele gebied wordt afgedekt. In het eerste, Engelstalige boek over BiSL Next dat verscheen begin 2017 is het hele model nog betrekkelijk abstract beschreven. In het Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering worden alle activiteiten en producten beter uitgewerkt.

FSM

FSM (Functional Service Management) is ontstaan in 2013 en biedt een strak uitgewerkte, methodische beschrijving van werkzaamheden op functioneel gebied. Oneerbiedig gezegd lijkt het een beetje op BiSL-1 light, omdat het “slechts” 6 processen omvat. Maar vergist u zich niet; de uitwerking is consistent, alle onderdelen sluiten netjes op elkaar aan en het is meteen toepasbaar. De aansluiting met IT wordt gerealiseerd met het al langer bestaande ISM.

MCTL

In 2015 is MCTL (Managing Computer Technology Library) ontstaan en sindsdien verschijnt elk halfjaar een update. MCTL biedt online een uitgebreide set uitwerkingen op functioneel gebied. Naast veel bekende gebieden als call-afhandeling, gebruikersondersteuning en change zijn bijvoorbeeld monitoring en security uitgebreid beschreven. Opvallend is dat binnen MCTL uitwerkingen zijn gemaakt op basis van doelen en dat processen wat minder prominent aan bod komen. Zo is bijvoorbeeld bij call-afhandeling niet het proces om een call af te handelen het belangrijkst, maar het achterliggende doel: gebruikers zoveel mogelijk ongestoord laten werken. En daarmee wordt binnen call-afhandeling een belangrijk deel van het werk besteed aan het voorkomen van (volgende) calls.

Daarnaast richt MCTL zich niet alleen op de invulling van de informatievoorziening. Met computertechnologie (hardware, software en databases) kun je meer, zoals bijvoorbeeld het creëren van digitale producten en diensten. MCTL bereikt daarmee een breder toepassingsgebied dan BiSL.

Hoe om te gaan met de verschillende modellen?

BiSL-1, BiSL Next en MCTL zijn opgezet als modellen die je zelf naar eigen idee kunt aanpassen en gebruiken. U kunt dus ook onderdelen uit deze verschillende modellen gebruiken. Om het niet te ingewikkeld te maken is het verstandig één model als basis te gebruiken en alleen waar nodig te gaan shoppen in andere modellen. BiSL is het meest bekend, maar MCTL is op onderdelen veel verder uitgewerkt en het meest actueel. U kunt dus bijvoorbeeld BiSL als basis nemen en vervolgens in MCTL grasduinen voor uitwerkingen op onderdelen die u goed kunt gebruiken.

FSM is hier een buitenbeentje. Het is een doordacht model, maar zoals al aangegeven; de bedoeling van dit model is feitelijk dat u het toepast zoals aangegeven en niet allerlei variaties gaat aanbrengen. andersom kan overigens wel: stel dat u BiSL als basis gebruikt en iets in FSM vindt dat u ook kunt gebruiken. Wel, wat let u?