BiSL Next – Voornemens voor 2019

Zo in de loop van januari is het nog net tijd voor goede voornemens.

Het goede voornemen voor deze site is om 2019 vooral te focussen op waar het werkelijk om draait bij IT. En dat is juist niet IT. Nog te vaak zijn we bezig met Agile, Scrum, DevOps en een enorme reeks aan verschillende technologieën komt daar als kers op de taart bovenop. Terwijl het eigenlijk alleen maar gaat om toepassing van IT.

Toepassen in producten en diensten en in bedrijfsprocessen. Natuurlijk ten bate van de klant. Maar als bedrijf mag je ook aan jezelf denken; als IT voor de interne organisatie een verbetering is, dan moeten we dat niet nalaten. Klanten zijn belangrijk, maar als bedrijf moet je ook blijven bestaan.

Juist daarom moeten we functioneel eens wat harder werken om IT duidelijk maken wat er aan de klantzijde werkelijk speelt. Zoiets simpels als:

“Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.”

herkent u inmiddels vast. Het is het eerste principe uit het Agile Manifesto en wordt door velen gewoon als zoete koek geslikt. Maar met name over de woorden “door”, “vroegtijdig” en “voortdurend” kun je vanuit klantperspectief toch echt wel twijfelen. Het kan voor de klant helemaal waar zijn, maar ook totaal onwaar.

Stel dat het Agile Manifest niet door 17 IT’ers was opgeschreven, maar door 17 klanten, had dit principe dan in het Manifest gestaan? Ik denk het toch niet. We moeten hoognodig eens het NIVEA principe toe gaan passen: Niet Invullen Voor Een Ander. Dus als IT weer eens komt met een idee, natuurlijk helemaal 100% voor de klant en op zijn minst geweldig zo niet geniaal, zegt dan gewoon als klant zijnde gewoon eens keihard “nee”.

Toevallig schreef ik afgelopen twee weken aan een nieuw boek. Alleen al die twee weken is vanwege allerlei updates een paar uur arbeidstijd verloren gegaan. Het is maar zeer de vraag of die tijd vanwege de toegenomen functionaliteit ooit terugverdiend gaat worden. Bovendien: ik ben dan wel klant maar mij is niets gevraagd over die updates. IT doet gewoon maar. En dat laatste, dat was precies hoe het lang geleden ook ging. Toen ik zelf nog aan de IT kant werkte. Achteraf had ik er vreselijk spijt van dat we in die tijd niet meer naar de klant luisterden.

Als je kijkt hoe IT vandaag de dag nog steeds zwelgt in zelfbedachte hypes, trends, mindsets en wat al niet…dan stelt dat nog niet erg gerust. Zullen we gewoon eens proberen in 2019, mede met behulp van BiSL, IT op het goede spoor te krijgen? Bijvoorbeeld dat als wij als organisatie wendbaar willen zijn, dat we dan juist niet een IT willen die elke dag van de hak op de tak springt. Nee, we willen flexibele spullen, die we dan voor onze klanten zoveel mogelijk op maat kunnen inzetten. En daarbij kan volstrekt standaard soft- en hardware vaak heel goede diensten bewijzen. IT die het gewoon doet, stabiel en betrouwbaar is. Best saai eigenlijk.

Een voorbeeld? Op Overheid360.nl is het volgende bericht te lezen:

“De gemeenten Heerenveen, Lansingerland, Súdwest-Fryslân en Buren werken samen in het initiatief Open Webconcept om de digitale dienstverlening aan inwoners te verbeteren en kosten te besparen. Het uithangbord is hun gemeentelijke website die is gebouwd met WordPress en de module OpenPDC (producten en dienstencatalogus). Meer componenten volgen; het initiatief staat open voor andere gemeenten. “

Verrek… WordPress. Software waar vele, vele websites mee zijn gebouwd. Standaard software, maar wel met een rijke functionaliteit. Precies wat je in deze tijd nodig hebt om burgers van dienst te kunnen zijn. En dat is precies waar het om gaat.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Next – in uitvoering” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen:

Upgrade website

BiSL-Next.nl is sinds de start halverwege 2017 behoorlijk gegroeid. Daarmee is ook de tijd gekomen om een flinke update te doen, zeker in de structuur. Daarmee wordt het mogelijk in 2019 en de jaren erna eenvoudig veel extra content toe te voegen, die dan ook makkelijk doorzoekbaar wordt.

U zult merken dat eind 2018 – begin 2019 de site stapsgewijs wordt aangepast. Excuses voor de tussentijdse overlast, maar tijdens de verbouwing blijft de site natuurlijk gewoon open en wordt er elke week nog steeds content toegevoegd.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Next – in uitvoering” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen:

BiSL – Next. Hoe staat het met de praktische toepassing?

Het bestaan van BiSL Next, de nieuwe versie van BiSL, begint langzamerhand door te dringen. En dat is mooi. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee, vergeleken met de inmiddels al lang bestaande BiSL Foundation?

Laten we beginnen met een paar voordelen. Met name de invalshoek van data en technologie zijn echt mooie toevoegingen. Data wordt binnen veel bedrijven gezien als een belangrijk asset waar de komende jaren veel profijt van wordt verwacht. Het is een interessant, uitdagend nieuw stuk vakgebied waar je functioneel je tanden in kunt zetten. Ook de technologie-invalshoek is, hoewel het even puzzelen blijft, van waarde. Door naar IT te kijken als een technologisch fenomeen kun je er functioneel voordeel mee behalen.

Wat maakt BiSL Next echter moeilijk als je kijkt naar de directe toepasbaarheid? Net zo mooi als het model is, is juist dat model ook wel een beetje lastig. Een behoorlijk obstakel vormen de vier perspectieven. Elk domein, dus bijvoorbeeld Operations, wordt uitgewerkt vanuit vier perspectieven: Business, Data, Service en Technology. Dat is mooi. Alleen, in de praktijk heb je niets aan perspectieven, je hebt iets aan een werkend Operations domein.  En die totaal-uitwerking, die ontbreekt (nog). Om het probleem te illustreren kun  je de volgende simpele vraag stellen: Hoe wordt in BiSL Next een call afgehandeld? Je zult snippers van het antwoord op diverse plaatsen tegenkomen.

Is het erg dat er meer praktische uitwerkingen van BiSL Next moeten worden gemaakt? Nee, zeker niet. Maar dat wordt wel tijd. Zodat dit nieuwe model in de komende tijd breed wordt omarmd, en de voordelen ook werkelijkheid worden.

BiSL Next – examen

Wellicht bent u er met een temperatuur van op dit moment boven de 30 graden niet direct mee bezig, maar langzamerhand komt er zicht op de examens voor BiSL Next.

Het Engelstalige examen, gebaseerd op het Engelstalige boek over BiSL Next, zit in de pijplijn. De meeste key-users, functioneel beheerders, informatiemanagers, informatieadviseurs, architecten en verdere werknemers op functioneel gebied zullen echter reikhalzend uitkijken naar een Nederlandstalig examen. Dat hangt, niet onlogisch, af van een Nederlandstalig boek. Dat is al meermalen aangekondigd maar zit er nu toch ook wel echt aan te komen. En daarmee ligt de weg voor een Nederlandstalig examen open.

Het is al met al dus nog even doorbijten. Of, wat misschien een beter idee is, van de zomer genieten. In een ver buitenland of, wat op dit moment toch heel goed kan, lekker in Nederland. Geniet ervan en zodra er meer concrete datums zijn te noemen worden die op deze site zeker gedeeld.

BiSL Next – cursusaanbod

Het is zover. Het cursusschema 2018 van alle cursussen BiSL Next staat online.  Het is een grote rij geworden omdat de verwachting is dat veel werknemers die, korter of langer geleden, de BiSL Foundation hebben gedaan ook belangstelling zullen hebben voor BiSL Next. Voor 2018 ziet het cursusschema er als volgt uit:

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie De Bilt (Utrecht) 

Locatie Den Haag

Locatie Eindhoven

Locatie Zwolle

 

BiSL Next of BiSL Foundation?

In 2005 is BiSL Foundation ontstaan. In 2017 is een update verschenen, BiSL Next. Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het is op het moment van schrijven (maart 2018) nog onduidelijk of ze naast elkaar zullen blijven bestaan of dat BISL Next de vervanger zal worden van BiSL Foundation.

Onze inschatting is dat op lange termijn BiSL Next zeker de vervanger zal worden van de BiSL Foundation, omdat het eenvoudigweg heel verwarrend is twee frameworks naast elkaar te laten bestaan. Maar op korte termijn, en dan hebben we het over de jaren 2018-2019, is BiSL Foundation eenvoudigweg de meest gebruikte en zeker nog niet sterk verouderd. Een aanrader dus. Ondertussen groeit BiSL Next als vervanger. Daar moet zeker op dit moment nog genoeg gebeuren, de praktische bruikbaarheid is op dit moment nog erg laag. Om het op een rij te zetten:

BiSL Foundation:

  • Veel literatuur beschikbaar
  • Veel Best Practices en whitepapers beschikbaar
  • Wordt in de praktijk op veel plaatsen, in allerlei stadia en vormen gebruikt
  • Certificering mogelijk: Examens beschikbaar via EXIN en APMG

BiSL Next:

  • Eén Engelstalig boek beschikbaar
  • Verschillende whitepapers beschikbaar
  • (nog) geen Best Practices
  • (nog) geen certificering mogelijk

Op dit moment is een keuze voor de BiSL Foundation dus alleszins te verdedigen. Ook de komende jaren blijft BiSL Foundation relevant en bruikbaar. Op enige termijn, en afhankelijk van uw organisatie kan dat toch al op korte termijn zijn, is een keuze voor BiSL Next zoals het er nu naar uitziet de beste. Op deze website zal in de loop van de tijd meer informatie verschijnen om de overgang van BiSL Foundation naar BiSL Next zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Update stand van zaken BiSL Next

Hierbij een tussentijdse update betreffende BiSL Next. Er zijn gelukkig enige positieve ontwikkelingen te melden. Zo biedt BiSLSmart inmiddels cursussen BiSL Next in een open rooster aan en bij Tot Z Diensten BV is dat aanstaande. Beide bedrijven zijn specialist op functioneel terrein en hiermee wordt de vraag om opleidingen in ieder geval gedeeltelijk ingevuld. Ook Capgemini, een meer algemene opleider, is inmiddels gestart met opleidingen waarin BiSL Next gecombineerd wordt met Agile.

In de wandelgangen is tevens vernomen dat het langverwachte Nederlandstalige boek nu werkelijk aanstaande is. Hoewel het Engelstalige boek zeker “lekker wegleest” zullen de nodige mensen hier erg blij mee zijn.

Het Nederlandstalige boek opent ook de weg naar een Nederlandstalig examen. Er is vernomen dat EXIN in september 2018 deze examens wil gaan afnemen. Van APMG zijn er geen berichten, maar het valt aan te nemen dat ook zij de actief aan het werk zijn zodat er, net als nu het geval is, op enige termijn twee aanbieders van examens zullen zijn.

Genoeg ontwikkelingen dus die positief stemmen. Nu nog de vertaling van Best Practices uit de BiSL Foundation naar BiSL Next zodat de praktische bruikbaarheid van het model toeneemt en we zijn in 2018 helemaal op de goede weg.

Overigens, voor degenen die de keuze uit BiSL Foundation en BiSL Next nog wat te mager vinden; sinds enige jaren bestaan ook FSM en MCTL. Deze twee andere modellen kunnen uw organisatie ook helpen om het functionele gebied verder te professionaliseren.

Stand van zaken BiSL Next

Zo tegen het eind van het jaar is het altijd goed om terug- en natuurlijk ook vooruit te blikken. Begin 2017 kwam de langverwachte update op BiSL uit; BiSL Next. Is het de opvolger van BiSL Foundation? Wie zal het zeggen. Door de positionering meer op strategisch niveau, en een andere invalshoek, staat de BiSL Foundation in ieder geval nog als een huis. Maar de belangstelling voor BiSL Next groeit, dat is zeker.

De huidige stand van zaken is samengevat dat BiSL Foundation veruit het meest wordt toegepast en er de meeste Best Practices, whitepapers en andere uitwerkingen van beschikbaar zijn. Belangrijker nog: ieder functioneel mens herkent de onderdelen van BiSL Foundation meteen in de praktijk. Dat zal in 2018 niet anders zijn. Maar BiSL Next heeft ook een aantal sterke punten en visueel is het een aantrekkelijk model.

Wat moet er gebeuren om BiSL Next verder vooruit te helpen in 2018? In ieder geval moet er meer vaart in komen. In heel 2017 is er welgeteld één Engelstalig boek verschenen en zijn er enige bijeenkomsten georganiseerd. Dat is wel erg mager. De Nederlandstalige vertaling, toch geen grote investering zou je zeggen in het licht van het verkooppotentieel, was aangekondigd voor najaar 2017 en nu voor ergens begin 2018. Laten we het hopen, het kan BiSL Next een grote duw in de goede richting geven. En daarnaast zou het toch ook mooi zijn als er een examen kan worden afgelegd. Certificering is voor bedrijven en individuele werknemers vaak een reden zich meer in de stof te verdiepen.

Al met al was 2017 een niet al te vlotte start van BiSL Next maar daar zou in 2018 best wel eens verandering in kunnen (en ook mogen) komen.

Lancering BiSL-Next.nl

Welkom bij BiSL-Next.nl, de site waar alle informatie en ontwikkelingen rondom BiSL Next worden verzameld.

Begin 2017 is BiSL Next gelanceerd. Nadat in 2005 BiSL Foundation is verschenen, is dit de langverwachte update. En het is een forse. Het hele oorspronkelijke model van BiSL is onderhanden genomen en een nieuw, fris model is ontstaan. In de komende tijd wordt hier meer informatie over dit nieuwe model gedeeld.