Stand van zaken BiSL Next

Zo tegen het eind van het jaar is het altijd goed om terug- en natuurlijk ook vooruit te blikken. Begin 2017 kwam de langverwachte update op BiSL uit; BiSL Next. Is het de opvolger van BiSL Foundation? Wie zal het zeggen. Door de positionering meer op strategisch niveau, en een andere invalshoek, staat de BiSL Foundation in ieder geval nog als een huis. Maar de belangstelling voor BiSL Next groeit, dat is zeker.

De huidige stand van zaken is samengevat dat BiSL Foundation veruit het meest wordt toegepast en er de meeste Best Practices, whitepapers en andere uitwerkingen van beschikbaar zijn. Belangrijker nog: ieder functioneel mens herkent de onderdelen van BiSL Foundation meteen in de praktijk. Dat zal in 2018 niet anders zijn. Maar BiSL Next heeft ook een aantal sterke punten en visueel is het een aantrekkelijk model.

Wat moet er gebeuren om BiSL Next verder vooruit te helpen in 2018? In ieder geval moet er meer vaart in komen. In heel 2017 is er welgeteld één Engelstalig boek verschenen en zijn er enige bijeenkomsten georganiseerd. Dat is wel erg mager. De Nederlandstalige vertaling, toch geen grote investering zou je zeggen in het licht van het verkooppotentieel, was aangekondigd voor najaar 2017 en nu voor ergens begin 2018. Laten we het hopen, het kan BiSL Next een grote duw in de goede richting geven. En daarnaast zou het toch ook mooi zijn als er een examen kan worden afgelegd. Certificering is voor bedrijven en individuele werknemers vaak een reden zich meer in de stof te verdiepen.

Al met al was 2017 een niet al te vlotte start van BiSL Next maar daar zou in 2018 best wel eens verandering in kunnen (en ook mogen) komen.