Whitepaper: BiSL Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT

Onlangs verscheen een nieuw, Nederlandstalig whitepaper op het gebied van BiSL Next: “BiSL Next helpt de kloof te dichten tussen de business en IT“. Schrijfster van dit whitepaper heeft al talloze publicaties op haar naam staan en meegewerkt aan de realisatie van het Nederlandstalig EXIN-examen BiSL Next.

De inhoud van dit whitepaper is:

 • Aansluiting tussen business en IT
 • Drie aanvliegroutes
 • Gebruik van frameworks
 • Toegevoegde waarde van business-informatiemanagement (BIM)
 • BiSL
 • Het BiSL-model
 • Overeenkomsten en verschillen tussen BiSL1 en BiSL Next
 • Matchen van de modellen
 • Samenvatting

Het whitepaper begint met een interessante observatie, afkomstig uit het buitenland, dat de “gap” tussen business en IT misschien wel groter aan het worden is. Ook wordt geconstateerd dat BiSL, samen met de invulling van het hele functionele gebied, in het buitenland vrijwel geheel onbekend is. Het zou aardig zijn om te lezen of het Nederlandse model, waarin inmiddels vele duizenden werknemers juist tussen business en IT werkzaam zijn, werkt om de “gap” tussen die twee te verkleinen of te doen oplossen. Helaas lijkt een onderzoek op dat gebied nog niet te bestaan. Daarmee blijft deze vraag in ieder geval voorlopig nog onbeantwoord.

Het whitepaper vervolgt met drie aanvliegroutes waarmee in zijn algemeenheid de “gap” zou kunnen worden aangepakt:

 • Het gebruik van modellen als ITIL, ASL en BiSL;
 • Aandacht voor gedrag en cultuur;
 • Samenwerking bij systeemontwikkeling.

Deze worden hierna toegelicht en van alle drie wordt de bijdrage aan het dichten van de kloof tussen business en IT geschetst; modellen lukt dat maar ten dele, bij gedrag wordt het belang van goede communicatie benoemd en in het onderdeel over samenwerking bij systeemontwikkeling komen, niet verbazingwekkend, Agile en DevOps voorbij.

Daarna ontspoort dit whitepaper helaas een beetje want de overige onderdelen betreffen vooral een tamelijk globale schets van het hele vakgebied BIM, BiSL Next en de verschillen met BiSL 1 (De eerste versie van BiSL: BiSL Foundation). Al deze zaken zijn elders al uitentreuren beschreven en de focus van dit whitepaper raakt daardoor een beetje zoek. Beter was geweest als dit whitepaper zich had beperkt tot een uitwerking van wat de titel van het whitepaper belooft.

Ondanks de laatste bemerking is dit whitepaper de moeite waard en hopelijk krijgt het in de toekomst een vervolg waarin nog concreter, gebaseerd op onderzoek, wordt uitgewerkt hoe en waar BIM een bijdrage levert aan het dichten van het gat tussen business en IT.

Download het whitepaper hier.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Next – in uitvoering” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen:

Stand van zaken BiSL Next

Zo tegen het eind van het jaar is het altijd goed om terug- en natuurlijk ook vooruit te blikken. Begin 2017 kwam de langverwachte update op BiSL uit; BiSL Next. Is het de opvolger van BiSL Foundation? Wie zal het zeggen. Door de positionering meer op strategisch niveau, en een andere invalshoek, staat de BiSL Foundation in ieder geval nog als een huis. Maar de belangstelling voor BiSL Next groeit, dat is zeker.

De huidige stand van zaken is samengevat dat BiSL Foundation veruit het meest wordt toegepast en er de meeste Best Practices, whitepapers en andere uitwerkingen van beschikbaar zijn. Belangrijker nog: ieder functioneel mens herkent de onderdelen van BiSL Foundation meteen in de praktijk. Dat zal in 2018 niet anders zijn. Maar BiSL Next heeft ook een aantal sterke punten en visueel is het een aantrekkelijk model.

Wat moet er gebeuren om BiSL Next verder vooruit te helpen in 2018? In ieder geval moet er meer vaart in komen. In heel 2017 is er welgeteld één Engelstalig boek verschenen en zijn er enige bijeenkomsten georganiseerd. Dat is wel erg mager. De Nederlandstalige vertaling, toch geen grote investering zou je zeggen in het licht van het verkooppotentieel, was aangekondigd voor najaar 2017 en nu voor ergens begin 2018. Laten we het hopen, het kan BiSL Next een grote duw in de goede richting geven. En daarnaast zou het toch ook mooi zijn als er een examen kan worden afgelegd. Certificering is voor bedrijven en individuele werknemers vaak een reden zich meer in de stof te verdiepen.

Al met al was 2017 een niet al te vlotte start van BiSL Next maar daar zou in 2018 best wel eens verandering in kunnen (en ook mogen) komen.