BiSL Next in uitvoering – Het langverwachte Nederlandstalige boek

In september 2018 is, na lang uitstel, het Nederlandstalige boek van BiSL Next verschenen:

BiSL Next in uitvoering

BiSL Next in uitvoering

Na enige maanden en de eerste cursussen wordt het tijd voor een eerste beoordeling. Die valt niet tegen; het boek is prettig geschreven en dat is natuurlijk al de eerste winst. Het is zeker beter dan het roemruchte boek van BiSL 1 (BiSL Foundation), waar de meesten toch wel moeite mee hadden. Wel is van belang te beseffen dat het beslist geen een-op-een vertaling is van het eerste Engelstalige boek BiSL Next dat verscheen in 2017. Dat geeft waarschijnlijk in de praktijk wel zo zijn problemen, want welk van de twee beschrijft nu de “echte” BiSL Next? De verschillen zijn niet heel groot, maar zoals de Engelsen het zo mooi kunnen uitdrukken: “The devil is in the detail”.

Het Nederlandstalige boek is meer en verder uitgewerkt dan het Engelstalige. Alle onderdelen van BiSL Next worden benoemd; de drivers, perspectives en domains. Daarnaast wordt in dit boek, en dat is absoluut van grote waarde, ook ingezoomd op de activiteiten en producten.

Vanwege de behoorlijk degelijke uitwerking van elk onderdeel is het boek naast examenmateriaal ook geschikt als naslagwerk. Voor het examen is het juist daardoor wel wat lastig om te bepalen wat wel en wat minder relevant is. Stomweg het hele boek in je hoofd zien te krijgen is een schier onmogelijke opgave en het examen gaat toch echt wel over de beschreven theorie. Een opleider kan natuurlijk helpen het onderscheid te maken tussen relevant en niet-relevant en elke cursist goed voorbereiden.

Hopelijk vormt het boek in 2019 een goede basis om BiSL Next in Nederland een vlucht te laten nemen. Voor veel organisaties die in meer of mindere mate BiSL hebben geadopteerd, kan het een mooi moment zijn om een nieuwe stap op functioneel gebied te zetten.

Bestel het boek BiSL Next in uitvoering hier.