Whitepaper: BiSL Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT

Onlangs verscheen een nieuw, Nederlandstalig whitepaper op het gebied van BiSL Next: “BiSL Next helpt de kloof te dichten tussen de business en IT“. Schrijfster van dit whitepaper heeft al talloze publicaties op haar naam staan en meegewerkt aan de realisatie van het Nederlandstalig EXIN-examen BiSL Next.

De inhoud van dit whitepaper is:

 • Aansluiting tussen business en IT
 • Drie aanvliegroutes
 • Gebruik van frameworks
 • Toegevoegde waarde van business-informatiemanagement (BIM)
 • BiSL
 • Het BiSL-model
 • Overeenkomsten en verschillen tussen BiSL1 en BiSL Next
 • Matchen van de modellen
 • Samenvatting

Het whitepaper begint met een interessante observatie, afkomstig uit het buitenland, dat de “gap” tussen business en IT misschien wel groter aan het worden is. Ook wordt geconstateerd dat BiSL, samen met de invulling van het hele functionele gebied, in het buitenland vrijwel geheel onbekend is. Het zou aardig zijn om te lezen of het Nederlandse model, waarin inmiddels vele duizenden werknemers juist tussen business en IT werkzaam zijn, werkt om de “gap” tussen die twee te verkleinen of te doen oplossen. Helaas lijkt een onderzoek op dat gebied nog niet te bestaan. Daarmee blijft deze vraag in ieder geval voorlopig nog onbeantwoord.

Het whitepaper vervolgt met drie aanvliegroutes waarmee in zijn algemeenheid de “gap” zou kunnen worden aangepakt:

 • Het gebruik van modellen als ITIL, ASL en BiSL;
 • Aandacht voor gedrag en cultuur;
 • Samenwerking bij systeemontwikkeling.

Deze worden hierna toegelicht en van alle drie wordt de bijdrage aan het dichten van de kloof tussen business en IT geschetst; modellen lukt dat maar ten dele, bij gedrag wordt het belang van goede communicatie benoemd en in het onderdeel over samenwerking bij systeemontwikkeling komen, niet verbazingwekkend, Agile en DevOps voorbij.

Daarna ontspoort dit whitepaper helaas een beetje want de overige onderdelen betreffen vooral een tamelijk globale schets van het hele vakgebied BIM, BiSL Next en de verschillen met BiSL 1 (De eerste versie van BiSL: BiSL Foundation). Al deze zaken zijn elders al uitentreuren beschreven en de focus van dit whitepaper raakt daardoor een beetje zoek. Beter was geweest als dit whitepaper zich had beperkt tot een uitwerking van wat de titel van het whitepaper belooft.

Ondanks de laatste bemerking is dit whitepaper de moeite waard en hopelijk krijgt het in de toekomst een vervolg waarin nog concreter, gebaseerd op onderzoek, wordt uitgewerkt hoe en waar BIM een bijdrage levert aan het dichten van het gat tussen business en IT.

Download het whitepaper hier.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Next – in uitvoering” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen:

BiSL Next in uitvoering – Het langverwachte Nederlandstalige boek

In september 2018 is, na lang uitstel, het Nederlandstalige boek van BiSL Next verschenen:

BiSL Next in uitvoering

BiSL Next in uitvoering

Na enige maanden en de eerste cursussen wordt het tijd voor een eerste beoordeling. Die valt niet tegen; het boek is prettig geschreven en dat is natuurlijk al de eerste winst. Het is zeker beter dan het roemruchte boek van BiSL 1 (BiSL Foundation), waar de meesten toch wel moeite mee hadden. Wel is van belang te beseffen dat het beslist geen een-op-een vertaling is van het eerste Engelstalige boek BiSL Next dat verscheen in 2017. Dat geeft waarschijnlijk in de praktijk wel zo zijn problemen, want welk van de twee beschrijft nu de “echte” BiSL Next? De verschillen zijn niet heel groot, maar zoals de Engelsen het zo mooi kunnen uitdrukken: “The devil is in the detail”.

Het Nederlandstalige boek is meer en verder uitgewerkt dan het Engelstalige. Alle onderdelen van BiSL Next worden benoemd; de drivers, perspectives en domains. Daarnaast wordt in dit boek, en dat is absoluut van grote waarde, ook ingezoomd op de activiteiten en producten.

Vanwege de behoorlijk degelijke uitwerking van elk onderdeel is het boek naast examenmateriaal ook geschikt als naslagwerk. Voor het examen is het juist daardoor wel wat lastig om te bepalen wat wel en wat minder relevant is. Stomweg het hele boek in je hoofd zien te krijgen is een schier onmogelijke opgave en het examen gaat toch echt wel over de beschreven theorie. Een opleider kan natuurlijk helpen het onderscheid te maken tussen relevant en niet-relevant en elke cursist goed voorbereiden.

Hopelijk vormt het boek in 2019 een goede basis om BiSL Next in Nederland een vlucht te laten nemen. Voor veel organisaties die in meer of mindere mate BiSL hebben geadopteerd, kan het een mooi moment zijn om een nieuwe stap op functioneel gebied te zetten.

Bestel het boek BiSL Next in uitvoering hier.

BiSL Next – Whitepaper ‘Complementary Frameworks’

Begin 2017 zijn, samen met het eerste Engelstalige boek over BiSL Next, een aantal whitepapers verschenen. Een ervan is de Whitepaper ‘Complementary Frameworks’. De inhoud hiervan wordt hierna kort besproken.

Het barst in deze wereld langzamerhand van de modellen en frameworks, en deze whitepaper legt voor een select aantal ervan de relatie met BiSL Next. Het betreft:

 1. TOGAF: The Open Group Architecture Framework. Een framework voor enterprise architectuur dat mooi aansluit op het gebied dat BiSL Next omvat: van business processen naar informatievoorziening naar onderliggende techniek. Een aanrader voor iedereen die in de praktijk met architectuur te maken heeft.
 2. COBIT: Een model dat gebruikt wordt voor de inrichting van IT-processen waarbij meteen meetbare doelen worden gesteld.
 3. BABOK: Business Analysis Body of Knowledge. Wellicht een van de meest uitdagende onderdelen van BiSL: te weten komen wat de business echt nodig heeft. Dus niet zomaar doen wat een klant/gebruiker zegt, maar doen waar diezelfde klant/gebruiker behoefte aan heeft. En hoe kom je daar achter? Binnen BiSL Next wordt daar het nodige over gezegd en geschreven, maar in BABOK is er zeker een goede aanvulling op te vinden.
 4. ITIL. Kan natuurlijk niet achterwege blijven. De roemruchte start van procesmatig werken binnen IT waar de oorspronkelijke BiSL Foundation een goede aanvulling op was vanuit de business gezien. Tegenwoordig ligt de nadruk veel minder op processen, maar nog steeds moet er zowel aan de IT- als aan de businesszijde precies de juiste activiteiten worden uitgevoerd. Die dan ook nog eens naadloos op elkaar aan moeten sluiten.
 5. Gateway. Wellicht de minst bekende in dit rijtje. Maar de moeite waard. In dit model draait het allemaal om risico’s en het terugdringen van programma’s en projecten die falen. En wie kan daar nu tegen zijn?

Natuurlijk zijn er veel meer modellen. Bovengenoemde zijn echter, elk op hun eigen gebied, zeker de moeite waard. In het whitepaper dat hierboven is benoemd is meer nuttige informatie te vinden en natuurlijk zijn de modellen elders nog veel verder uitgewerkt.

Download Whitepaper ‘Complementary Frameworks’ hier.

BiSL Next – Whitepapers

Samen met het eerste boek op BiSL gebied, dus begin 2017, zijn meteen een aantal whitepapers verschenen. Voor het gemak zijn deze op één pagina op deze site te vinden, en wel hier:

BiSL Next – Overzicht van alle whitepapers

Ze zullen in de loop van de tijd op deze site verder worden besproken. Hoewel de lijst tot nu toe alleen Engelstalige whitepapers omvat, die soms ook nog wat bescheiden van omvang zijn, is het zeker interessant aanvullend materiaal.

BiSL Next – interview met auteurs Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering

Het Nederlandstalige boek BiSL Next in uitvoering is uit. Op https://www.exin.com/nl-nl/bisl-next-wij-spreken-de-oude-en-de-nieuwe-wereld-zo-praktisch-mogelijk-aan/ is een leuk interview te lezen met de auteurs Yvette Backer en Machteld Meijer. Ze hebben beiden al een aantal publicaties op dit vakgebied op hun naam staan en het boek “BiSL Next in uitvoering” is de nieuwste telg.

Zonder de inhoud van het hele interview te willen verklappen is te lezen hoe het boek is ontstaan en tegen welke problemen ze aanliepen bij de vertaling van het reeds bestaande Engelstalige boek. Ook de redenen voor de praktische verdieping komen aan bod. Al met al een interview dat niet alleen lekker wegleest maar voor de geïnteresseerden in het functionele vakgebied een aanrader. Lezen dus!

En wil je het boek “BiSL Next in uitvoering” meteen aanschaffen? Klik dan hier