BiSL Next – update examenafname

Het is zover! Op 1 oktober komt het Nederlandstalige examen BiSL Next beschikbaar. Gebaseerd op het Nederlandstalige boek “BiSL Next in uitvoering”. Bij opleider Tot Z Diensten wordt het gecompleteerd met  Nederlandstalig lesmateriaal.

Bij EXIN is hard gewerkt om dit examen mogelijk te maken en dit is de kans om niet alleen kennis te maken met BiSL Next maar ook af te sluiten met een certificaat. Overigens is bij APMG, het andere exameninstituut in Nederland dat BiSL examens aanbiedt, het Engelstalige examen (binnenkort) verkrijgbaar. Stelt u dus meer prijs op een Engelstalig examen dan is dat via die organisatie mogelijk.

Het complete aanbod van BiSL cursussen van Tot Z Diensten, zoals gezegd geheel in het Nederlands en afgesloten met het bijbehorende Nederlandstalige examen, is op deze website te vinden: http://www.bisl-foundation-all-inclusive.nl/

BiSL Next – Perspectives. Een korte samenvatting.

In navolging van de korte samenvatting van de vier domains (domeinen) in BiSL Next zijn nu ook de vier perspectives (perspectieven) kort uitgewerkt. De vier perspectives zijn achtereenvolgens:

 • Business
 • Data
 • Service
 • Technology

Op een aparte pagina is een korte samenvatting van deze perspectives te vinden. De relatie met de domains wordt hier ook weer gelegd.

BiSL Next – Domains. Een korte samenvatting.

Binnen BiSL Next zijn een viertal domains (domeinen) beschreven op basis waarvan het model verder wordt uitgewerkt. Het zijn achtereenvolgens:

 • Governance
 • Strategy
 • Improvement
 • Operation

Op een aparte pagina  is een korte samenvatting van deze domains te vinden zodat u snel op de hoogte bent van de essentie en toepassingsmogelijkheden hiervan.

BiSL Next – Rollen. Hoe delen we al die functionele taken in?

Het hele functionele vakgebied bestaat conform BiSL Next uit een grote hoeveelheid taken die keurig in dit model zijn samengebracht. In de praktijk zijn het natuurlijk werknemers, mensen van vlees en bloed,  die deze taken uitvoeren. Bekende rollen zijn die van de key-user, functioneel beheerder en informatiemanager.

Op een aparte pagina is een opsomming gemaakt van alle rollen die een grotere of kleinere bijdrage kunnen leveren op functioneel gebied. Daarnaast is een stappenplan uitgewerkt hoe u voor uw eigen organisatie tot een juiste taakverdeling komt. En tot slot zijn er op die pagina ook nog enige verwijzingen opgenomen naar voorbeelden van uitwerkingen van rolbeschrijvingen. U kunt immers alles zelf verzinnen, maar dat is wel een beetje zonde van de tijd en energie.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor verdere informatie.

BiSL – Next. Hoe staat het met de praktische toepassing?

Het bestaan van BiSL Next, de nieuwe versie van BiSL, begint langzamerhand door te dringen. En dat is mooi. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee, vergeleken met de inmiddels al lang bestaande BiSL Foundation?

Laten we beginnen met een paar voordelen. Met name de invalshoek van data en technologie zijn echt mooie toevoegingen. Data wordt binnen veel bedrijven gezien als een belangrijk asset waar de komende jaren veel profijt van wordt verwacht. Het is een interessant, uitdagend nieuw stuk vakgebied waar je functioneel je tanden in kunt zetten. Ook de technologie-invalshoek is, hoewel het even puzzelen blijft, van waarde. Door naar IT te kijken als een technologisch fenomeen kun je er functioneel voordeel mee behalen.

Wat maakt BiSL Next echter moeilijk als je kijkt naar de directe toepasbaarheid? Net zo mooi als het model is, is juist dat model ook wel een beetje lastig. Een behoorlijk obstakel vormen de vier perspectieven. Elk domein, dus bijvoorbeeld Operations, wordt uitgewerkt vanuit vier perspectieven: Business, Data, Service en Technology. Dat is mooi. Alleen, in de praktijk heb je niets aan perspectieven, je hebt iets aan een werkend Operations domein.  En die totaal-uitwerking, die ontbreekt (nog). Om het probleem te illustreren kun  je de volgende simpele vraag stellen: Hoe wordt in BiSL Next een call afgehandeld? Je zult snippers van het antwoord op diverse plaatsen tegenkomen.

Is het erg dat er meer praktische uitwerkingen van BiSL Next moeten worden gemaakt? Nee, zeker niet. Maar dat wordt wel tijd. Zodat dit nieuwe model in de komende tijd breed wordt omarmd, en de voordelen ook werkelijkheid worden.

BiSL Next – examen

Wellicht bent u er met een temperatuur van op dit moment boven de 30 graden niet direct mee bezig, maar langzamerhand komt er zicht op de examens voor BiSL Next.

Het Engelstalige examen, gebaseerd op het Engelstalige boek over BiSL Next, zit in de pijplijn. De meeste key-users, functioneel beheerders, informatiemanagers, informatieadviseurs, architecten en verdere werknemers op functioneel gebied zullen echter reikhalzend uitkijken naar een Nederlandstalig examen. Dat hangt, niet onlogisch, af van een Nederlandstalig boek. Dat is al meermalen aangekondigd maar zit er nu toch ook wel echt aan te komen. En daarmee ligt de weg voor een Nederlandstalig examen open.

Het is al met al dus nog even doorbijten. Of, wat misschien een beter idee is, van de zomer genieten. In een ver buitenland of, wat op dit moment toch heel goed kan, lekker in Nederland. Geniet ervan en zodra er meer concrete datums zijn te noemen worden die op deze site zeker gedeeld.

BiSL Next – cursusaanbod

Het is zover. Het cursusschema 2018 van alle cursussen BiSL Next staat online.  Het is een grote rij geworden omdat de verwachting is dat veel werknemers die, korter of langer geleden, de BiSL Foundation hebben gedaan ook belangstelling zullen hebben voor BiSL Next. Voor 2018 ziet het cursusschema er als volgt uit:

Locatie Amsterdam

Locatie Rotterdam

Locatie De Bilt (Utrecht) 

Locatie Den Haag

Locatie Eindhoven

Locatie Zwolle

 

BiSL Next – Drivers

BiSL kent een viertal drivers: Need en Value resp. Capability en Mission. Doel van de drivers is:

“De juiste dingen doen om de juiste reden”

Op een aparte pagina, die hier is te vinden, worden de drivers kort uitgelegd. Een aanrader om even snel te weten te komen wat wordt bedoeld met de drivers en hoe ze onderling samenhangen.

BiSL Next of BiSL Foundation?

In 2005 is BiSL Foundation ontstaan. In 2017 is een update verschenen, BiSL Next. Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het is op het moment van schrijven (maart 2018) nog onduidelijk of ze naast elkaar zullen blijven bestaan of dat BISL Next de vervanger zal worden van BiSL Foundation.

Onze inschatting is dat op lange termijn BiSL Next zeker de vervanger zal worden van de BiSL Foundation, omdat het eenvoudigweg heel verwarrend is twee frameworks naast elkaar te laten bestaan. Maar op korte termijn, en dan hebben we het over de jaren 2018-2019, is BiSL Foundation eenvoudigweg de meest gebruikte en zeker nog niet sterk verouderd. Een aanrader dus. Ondertussen groeit BiSL Next als vervanger. Daar moet zeker op dit moment nog genoeg gebeuren, de praktische bruikbaarheid is op dit moment nog erg laag. Om het op een rij te zetten:

BiSL Foundation:

 • Veel literatuur beschikbaar
 • Veel Best Practices en whitepapers beschikbaar
 • Wordt in de praktijk op veel plaatsen, in allerlei stadia en vormen gebruikt
 • Certificering mogelijk: Examens beschikbaar via EXIN en APMG

BiSL Next:

 • Eén Engelstalig boek beschikbaar
 • Verschillende whitepapers beschikbaar
 • (nog) geen Best Practices
 • (nog) geen certificering mogelijk

Op dit moment is een keuze voor de BiSL Foundation dus alleszins te verdedigen. Ook de komende jaren blijft BiSL Foundation relevant en bruikbaar. Op enige termijn, en afhankelijk van uw organisatie kan dat toch al op korte termijn zijn, is een keuze voor BiSL Next zoals het er nu naar uitziet de beste. Op deze website zal in de loop van de tijd meer informatie verschijnen om de overgang van BiSL Foundation naar BiSL Next zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Update stand van zaken BiSL Next

Hierbij een tussentijdse update betreffende BiSL Next. Er zijn gelukkig enige positieve ontwikkelingen te melden. Zo biedt BiSLSmart inmiddels cursussen BiSL Next in een open rooster aan en bij Tot Z Diensten BV is dat aanstaande. Beide bedrijven zijn specialist op functioneel terrein en hiermee wordt de vraag om opleidingen in ieder geval gedeeltelijk ingevuld. Ook Capgemini, een meer algemene opleider, is inmiddels gestart met opleidingen waarin BiSL Next gecombineerd wordt met Agile.

In de wandelgangen is tevens vernomen dat het langverwachte Nederlandstalige boek nu werkelijk aanstaande is. Hoewel het Engelstalige boek zeker “lekker wegleest” zullen de nodige mensen hier erg blij mee zijn.

Het Nederlandstalige boek opent ook de weg naar een Nederlandstalig examen. Er is vernomen dat EXIN in september 2018 deze examens wil gaan afnemen. Van APMG zijn er geen berichten, maar het valt aan te nemen dat ook zij de actief aan het werk zijn zodat er, net als nu het geval is, op enige termijn twee aanbieders van examens zullen zijn.

Genoeg ontwikkelingen dus die positief stemmen. Nu nog de vertaling van Best Practices uit de BiSL Foundation naar BiSL Next zodat de praktische bruikbaarheid van het model toeneemt en we zijn in 2018 helemaal op de goede weg.

Overigens, voor degenen die de keuze uit BiSL Foundation en BiSL Next nog wat te mager vinden; sinds enige jaren bestaan ook FSM en MCTL. Deze twee andere modellen kunnen uw organisatie ook helpen om het functionele gebied verder te professionaliseren.